Välkommen till Ellos

Försäkringar

ELLOS TRYGG

Ekonomiskt stöd ifall det oönskade inträffar

Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group SE tagit fram försäkringen Ellos Trygg. Försäkringen ger ekonomiskt stöd om den försäkrade avlider till följd av olycka, och ger ersättning med upp till 1 500 000 kr. I försäkringen ingår även ett engångsbelopp för begravningskostnader, en ersättning upp till 60 000 kr.

Klicka på försäkringsvillkoren nedan för att läsa mer.

Vad kostar försäkringen?

Månadspremien varierar beroende på önskad ersättningsnivå.

Omfattning, ersättningsnivåer och premie

Moment Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Dödsfall genom olycksfallsskada 500 000 kr 750 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr
Engångsersättning för begravningskostnader pga olycksfall 10 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 60 000 kr
Försäkrad person kr/mån Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Försäkringstagare, försäkrad make/maka/partner 64 kr 97 kr 128 kr 194 kr

Försäkringsgivare

Information om försäkringsgivaren Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403–5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.