Välkommen till Ellos

Försäkringar

Betalförsäkring

Försäkra din kontokredit om du skulle bli:
 • Sjukskriven
 • Ofrivilligt arbetslös
 • Inlagd på sjukhus
 • Inkluderar varuskydd för inköpta produkter

Du som har en kontokredit hos Resurs Bank, p.g.a. avtal med Ellos om delbetalning genom konto, har möjlighet att teckna en Betalförsäkring, förmedlad av Ellos. Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som är framtagen i samarbete med Solid Försäkringar och Ellos kreditpartner Resurs Bank.

Lägsta månadskostnad: 19 kr/ mån

0,67 % av din skuld. Exempelvis vid skuld på 5000 kr betalar du 33,5 kr/ mån

Betalförsäkringen hjälper dig att betala månadsbeloppen för din kredit om du blir sjukskriven, ofrivilligt arbetslös eller inlagd på sjukhus. Försäkringen omfattar inkomstbortfall men också dödsfall vid olycka. Dessutom inkluderar försäkringen även ett varuskydd för dina inköpta produkter som ersätter skada på vara som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse samt stöld av varan i samband med inbrott i din bostad. Det finns ingen bindningstid, åldersgräns eller kvalifikationstid, försäkringen ger dig skydd direkt! Du kan dessutom få ersättning för flera skador samtidigt.

Premien debiteras månadsvis och beräknas på den utestående skulden på det försäkrade kontot den sista i månaden och ör f.n 0,67 % av den totala skulden, dock lägst 19 kr.

Försäkringsgivare:

Solid Försäkringsaktiebolag

Försäkringsförmedlare:

Ellos AB och Resurs Bank AB

Ring 033-435 75 00 om du har några frågor.

Uppgifter om önskemål eller behov av försäkringsskydd

Aktuell försäkring passar dig som är privatperson och som har:

 • En kontokredit hos Resurs Bank p.g.a. avtal med Ellos om delbetalning genom konto och som;
 • inte har någon existerande försäkring som kan täcka månadskostnad för aktuell skuld i händelse av arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller aktuell skuld vid dödsfall till följd av olycksfall och som;
 • är stadigvarande bosatt i Sverige vid försäkringens tecknande och som uppfyller något av nedanstående alternativ:
  • Arbetstagare som är:
   • tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 3 månaders sammanhängande tid före försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga.
   • fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, a-kassa , aktivitetsersättning eller liknande
   • inskriven i svensk försäkringskassa och ansluten till svensk erkänd a-kassa. Eller;
  • Egenföretagare som driver eget företag och är:
   • fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, akassa , aktivitetsersättning eller liknande. Eller;
  • Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär som:
   • inte är inlagd på sjukhus
   • inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan.