Välkommen till Ellos

Försäkringar

Övriga försäkringar

Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för följande försäkringar.

Här finner du information om försäkringarna.

VårdDirekt

En sjukvårdsförsäkring som ger dig möjligheten att förkorta väntetiden för operation och behandling vid sjukdom, och hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus.

Läs mer »

Hon & Han

En försäkring som ger dig ekonomisk ersättning och en tryggare framtid direkt efter ställd cancerdiagnos i bland annat bröst, underliv eller prostata.

Läs mer »

Familjeskydd

Vad händer vid en allvarligare olycka som hindrar dig från att röra dig fritt i framtiden? Familjeskydd ger ekonomisk ersättning vid medicinsk invaliditet eller brutet ben till följd av olycka.

Läs mer »

Liv

Försäkring Liv ger dina nära en ekonomisk trygghet om något skulle hända dig.

Läs mer »

Olycksfallsförsäkring

Läs mer »

Olycksfall-dödsfall

Läs mer »

BoKvar

Ekonomisk ersättning till dig och din familj vid plötsligt inkomstbortfall om du skulle bli arbetsoförmögen, vårda nära anhörig eller hamna på sjukhus.

Läs mer »

Ellos elektronikförsäkring

En 6 månaders otursförsäkring ingår utan extra kostnad på samtliga produkter inom hemelektronik/hushållselektronik som köps hos Ellos.

Läs mer »