Hållbarhet

#ellosactionlist
Det finns så mycket att göra för att skapa nya, hållbara konsumtionsmönster. Vi på Ellos ställer höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Därför har vi gjort en lista över våra mål - vissa är långsiktiga och andra är lättare att genomföra. Vi är ödmjuka inför det faktum att det kommer att ta tid och att vi behöver vara konsekventa i våra handlingar. Här är våra mål i jobbet för en bättre framtid

Responsible role models
Vi vill alltid värna om kvinnan och den kvinnliga kroppen på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska använda modeller som visar på olikhet i kroppar, hudfärg och utseende. Vi ska aldrig retuschera bilderna så att kroppar eller utseende justeras. Vi ska ta ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter.

Simply sustainable
Vi vill sätta tydliga målsättningar kring hållbara material i Ellos egna kollektioner.

Treat our transports
Vi ska klimatkompensera alla bolagets transporter och tydlig redovisa vart pengarna går.

Plastic not so fantastic
Vårt mål är att ta bort all engångsplast i samtliga led innan 2025.

Keep score
Vi ska redovisa varje produkts påverkan på klimatet utifrån ett scorecard innan 2022.

We care for You and our Planet


Läs alla våra checklistorTREAT YOUR PRODUCTS - TREAT YOUR SELF - TREAT YOUR PLANET