Hållbarhet


Checking-off-and-reinventing

2020 publicerade vi två olika checklistor. Den ena handlade om social hållbarhet och den andra om ekologisk hållbarhet. Bara ett år senare har vi kommit längre i vårt arbete än vad vi trodde var möjligt. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men här är det vi lyckats med. Hittills.
Women of Ellos


Vi intervjuade Ellos Creative Director Anna Westlund och designcheferna för Ellos Home och Ellos Fashion. Se deras filmer och ta reda på mer om våra checklistor och arbetet runt omkring!Se intervjuerna

På bara några år, från det att vi tog fram checklistan, har vi kommit så långt med många delar. Hela bolaget har på kort tid ställt om och nu är hållbarhetsfrågan superviktig internt. Det är något som jag är stolt över.

Karin Verdoes

Man önskar ju att det fanns en knapp att trycka på. Att det kunde vara så enkelt och gå så fort att genomföra alla de förändringar som man vill genomföra. Det är stora apparater, stora arbeten som kräver att vi som bransch går samman. Och det är faktiskt precis det man håller på att göra, vilket är fantastiskt.

Jennifer Åhman

Vårt sociala hållbarhetsarbete handlar om kvinnor. Checklistan som vi tog fram är ett löfte mot kund och oss själva – vi vill alltid förmedla en realistisk bild av kvinnokroppen. Länge har vår bransch format om och ändrat kvinnors kroppar till någonting som faktiskt inte existerar, vi tror att det har bidragit till de ouppnåeliga normer som finns. Vi vill göra precis tvärtom för att kanske kunna hjälpa till att ändra på de normerna och skapa en bild av kroppen som faktiskt stämmer.

Anna Westlund


The next generation


Tiden försvinner inte. Den lämnar spår i allt det vi är och allt det vi gör. Nya tankar och nya idéer växer fram ur sådant som gått i arv, sådant som fått träda över generationsgränser för att präglas om till något nytt. Ny kunskap, nya insikter om oss själva och vår omvärld. Vi vill ta till vara på det, allt som vi ärvt och allt som kommer gå i arv. Så vi bjöd in olika generationer till ett samtal om sådant som varit, sådant som är och sådant som komma skall.

Made by women     |     #equallycreative     |     #equallywomen     |     #equallyellos