Välkommen till Ellos

Försäkringar

Jag & Vi

Ekonomisk stöd ifall det oönskade inträffar

Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group SE tagit fram försäkringen Jag & Vi, vilken ger dig och din familj ekonomisk stöd vid en medicinsk invaliditet till följd av olycka. Försäkringen ger skydd utefter graden av medicinsk invaliditet, och ger ersättning med upp till 600 000 kr. Försäkringen ger dessutom ersättning med upp till 6 000 kr för brutna ben och kan även ge upp till 600 kr/dygn vid sjukhusvistelse.

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

Ring vår kundtjänst på tel 0771-55 00 70 om du har ytterligare funderingar eller vill teckna via telefon.

Vad kostar försäkringen

Månadspremien varierar beroende på önskad ersättningsnivå.

Ersättning Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Medicinsk invalditet
pga. olycksfallsskada
Max. 400 000 kr Max. 500 000 kr Max. 600 000 kr
Benbrott
pga. olycksfallsskada
4 000 kr 5 000 kr 6 000 kr
Sjukhusvistelse
pga. olycksfallsskada
400 kr/dygn 500 kr/dygn 600 kr/dygn
Försäkrad person Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Huvudförsäkringstagare 109 kr 139 kr 169 kr
Huvudförsäkringstagare och make/maka/partner 209 kr 259 kr 319 kr
Huvudförsäkringstagare och 1 barn 179 kr 229 kr 279 kr
Huvudförsäkringstagare och 2 barn eller fler 249 kr 299 kr 359 kr
Familj - alla familjemedlemmar 339 kr 429 kr 509 kr

Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.