Välkommen till Ellos

Försäkringar

Hur betalar jag min försäkring?

Försäkringspremien betalas månadsvis i förskott på din faktura eller konto. Ifall du ännu inte handlat med dessa fördelaktiga betalsätt, får du ett separat inbetalningskort skickat till dig.

Du kan även betala försäkringspremien med autogiro (gäller ej Betalförsäkringen).
Fyll i blanketten "Medgivande till autogiro" och skicka in till oss.

Skicka din ifyllda blankett kostnadsfritt till:

FRISVAR
Ellos AB
411 301 800
508 00 Borås

Behåll själv kopian som är markerad ”Betalarens ex 2”. Har du frågor eller vill du att vi hjälper dig med din autogiroansökan? Ring oss gärna på 033-720 73 05. OBS! Det är endast försäkringstagaren av försäkringen som kan ansöka om autogiro. I de fall försäkringen omfattar fler än en person är det endast huvudförsäkringstagaren som kan stå för autogirobetalningen.