Startsida     The story     For every woman     Faces of Ellos


OUR GOALS - FOR EVERY WOMAN


#EQUALLYWOMEN

Som företag är det viktigt för oss att ta ansvar för vilka bilder vi visar och vilka budskap vi sänder ut i vår kommunikation och i våra kampanjer. Vi jobbar både utåt och inåt med att se över våra värderingar och vårt sätt att arbeta med dem. Vårt mål är att förmedla en bild av kvinnor och kvinnlighet som resonerar med verkligheten - som är tillåtande och inkluderande.

Därför har vi tagit fram en checklista med saker vi strävar efter och saker som vi redan gör. En påminnelse för oss och ett sätt för er att få ta del av hur vi tänker kring kvinnlighet, kvinnokroppen, inkluderande och jämställdhet. Viktiga frågor som vi inte duckar från utan möter face on - med ansvar och omtanke om allas vårt välmående.

The female body
Vi ska alltid värna om och ta ansvar för kvinnan och den kvinnliga kroppen. Vi är noga med hur vi porträtterar kvinnliga kroppar, vilka historier vi delar och på vilket sätt de påverkar våra kunder.

Inclusiveness
Vi använder modeller som visar på olikhet i kropp, hudfärg och utseende - vi står för inkludering och jämlikhet. Hos oss har alla kroppar en plats.

Authentic
Vi retuscherar eller justerar aldrig kroppar utan visar dem precis som de är. Vi strävar efter att visa verkligheten och att stå för sunda ideal.

Women´s rights
Vi tar ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter. Vi anlitar kvinnor i första hand och jobbar för att allt vi gör ska genomsyras av jämlikhet.

Awareness
Vi internutbildar vår personal i jämlikhetsfrågor och inkludering. Vi ska bredda vår kunskap och förståelse för strukturer i samhället för att på så sätt kunna göra ännu mer.

Checklistan som vi tog fram är ett löfte mot kund och oss själva – vi vill alltid förmedla en realistisk bild av kvinnokroppen. Länge har vår bransch format om och ändrat kvinnors kroppar till någonting som faktiskt inte existerar, vi tror att det har bidragit till de ouppnåeliga normer som finns. Vi vill göra precis tvärtom för att kanske kunna hjälpa till att ändra på de normerna och skapa en bild av kroppen som faktiskt stämmer.

Anna Westlund, Creative Director, Ellos.

#equallywomen – För alla kroppar, för alla kvinnor