Jag & vi - Försäkringar - Ellos.se
Varukorg
Välkommen till Ellos

Försäkringar

Jag & Vi

Ekonomisk stöd ifall det oönskade inträffar

Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group Limited tagit fram försäkringen Jag & Vi, vilken ger dig och din familj ekonomisk stöd vid en medicinsk invaliditet till följd av olycka. Försäkringen ger skydd utefter graden av medicinsk invaliditet, och ger ersättning med upp till 600 000 kr. Försäkringen ger dessutom ersättning med upp till 6 000 kr för brutna ben och kan även ge upp till 600 kr/dygn vid sjukhusvistelse.

Ring vår kundtjänst på tel 0771-55 00 70 om du har ytterligare funderingar eller vill teckna via telefon.

Vad kostar försäkringen

Månadspremien varierar beroende på önskad ersättningsnivå.

Ersättning Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Medicinsk invalditet
pga. olycksfallsskada
Max. 400 000 kr Max. 500 000 kr Max. 600 000 kr
Benbrott
pga. olycksfallsskada
4 000 kr 5 000 kr 6 000 kr
Sjukhusvistelse
pga. olycksfallsskada
Max. 400 kr/dygn Max. 500 kr/dygn Max. 600 kr/dygn
Försäkrad person Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Huvudförsäkringstagare 109 kr 139 kr 169 kr
Huvudförsäkringstagare och make/maka/partner 209 kr 259 kr 319 kr
Huvudförsäkringstagare och 1 barn 179 kr 229 kr 279 kr
Huvudförsäkringstagare och 2 barn eller fler 249 kr 299 kr 359 kr
Familj - alla familjemedlemmar 339 kr 429 kr 509 kr

Chubb European Group Limited filial Sverige, Besöksadress: Birger Jarlsgatan 43, Postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm, org nr 516403-5601, registrerad i Bolagsverkets filialregister. Filialens verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen vars regler kan vara olika från de regler som gäller i UK. Chubb European Group Limited , reg. nr 1112892, har sitt huvudkontor i England med adress 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, United Kingdom och är auktoriserad och reglerad av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK.

VIKTIG INFORMATION:
Chubb European Group SE CEG) planerar att flytta sitt huvudkontor från Storbritannien till Frankrike den 1 januari 2019 och kommer då att regleras av bestämmelserna i den franska försäkringslagstiftningen och ha organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre med följande registrerade huvudkontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, (92400) Courbevoie, Frankrike.

Flytten är villkorad av uppfyllandet av de lagstadgade krav som i hemlandet gäller för ett Societas Europaea-bolag. Till dess är CEG:s registrerade kontor fortfarande beläget på 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, Storbritannien och CEG, med organisationsnummer SE000116, förblir auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority. För mer information om vad våra förberedelser för Brexit innebär för dig, se vår hemsida www.chubb.com/Brexit.

Ansök om lån »
Mer info »