Elektronikförsäkring - Försäkringar - Ellos.se
Varukorg
Välkommen till Ellos

Försäkringar

Ellos elektronikförsäkring

Fr.o.m. 1 maj 2019 ingår inte elektronikförsäkringen. För varor köpta före 1 maj gäller försäkringen sex månader.

Om försäkringen

Utöver sedvanlig garanti via leverantörens garantivillkor ingår även Ellos elektronikförsäkring under 6 månader från och med inköpsdatum. Försäkringen är endast giltig för den ursprungliga ägaren och förfaller vid ägarbyte.

Omfattning

Försäkringen omfattar alla typer av skador till följd av plötslig oförutsedd händelse på produkten som inte kan anses som garantiärenden eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Gäller ej stöld eller förlust.

Självrisk

Självrisken är 10 % av varans pris som betalats för produkten.

Hur gör jag för att anmäla en skada?

  1. Kontakta Ellos snarast dock senast sex månader efter kännedom om skadan. Fyll i skadeanmälan nedan eller ring vår kundservice om du har ytterligare frågor. Telefon 033 – 33 000.
  2. Skicka in produkten till Ellos med bipackad skadeanmälan.
  3. Ellos verkstad gör en kontroll av produkten. Vid garantiärende gäller ordinarie garantivillkor.
  4. Produkten repareras i första hand eller byts ut mot en ny eller likvärdig produkt.
  5. Produkten skickas därefter till dig.
  6. Självrisk regleras via konto/faktura eller debiteras vid postförskott.

Försäkringsförmedlare
JLT Risk Solutions AB

Försäkringsgivare
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Org nr 516407-0384.

Ansök om lån »
Mer info »