Doftpinnar från Meraki

Doftpinnar och behållare från Meraki med en fantastisk doft som för tankarna till en sandstrand i solnedgången. Använd doftspridaren för att sprida en härlig doft i ditt hem. Doftspridaren består av 7 pinnar.

Denna produkt innehåller brandfarliga ämnen och klassas som farligt gods.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållaren kan explodera vid upphettning. Håll borta från värme (temperatur över 50 °C), heta ytor, solljus, gnistor, öppen eld och andra andtändningskällor.

Denna produkt kan orsaka allergisk hudreaktion.
Denna produkt är farlig för vattenmiljön (skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter).
Undvik utsläpp till miljön.

Artikelnummer: 1606443

Fri frakt

Gäller för normalpaket över 499 SEK

Läs mer

Faktura & Konto

Våra mest fördelaktiga betalsätt

Läs mer

Recensioner

Låt oss få veta vad du tycker Inga recensioner än

Skriv en recension