BELYSNINGSGUIDE Ordlista

Lumen, watt och kelvin är bara några ord som kommer upp när man läser på om lampor och dess funktioner. Vad betyder allt? Här har vi samlat alla de ord och begrepp som vi tycker kräver en mer utförlig förklaring.LUMEN (LM)

Lumen är måttet på lampans ljusflöde, alltså den totala mängden ljus som lampan ger.WATT (W)

Watt mäter lampans effekt. Ju fler watt desto mer energi drar lampan. I en glödlampa omvandlas 10% av energin till ljus medan resten blir till värme. I effektiva halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor omvandlas mer av energin till ljus. Det innebär att man kan ersätta en glödlampa på 60 W med en lågenergilampa på 11–13 W och ändå få samma ljusflöde.KELVIN (K)

Kelvin anger lampans färgtemperatur, alltså ljusfärg. De vanligaste ljusfärgerna är varmvit och vit. Ju högre färgtemperatur, desto kallare sken. Högre färgtemperatur ger bättre färgåtergivning och bättre synskärpa.DIMBAR

Alla armaturer är dimbara om man tillsätter en extern dimmer och det inte står annat i produkttext. Det har med ljuskällan att göra om en armatur är dimbar eller inte.IP KLASS

Anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för material inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål.CE

Symbol för europeisk säkerhetsstandard.