BELYSNINGSGUIDE Att välja rätt

För att skapa det där ljuset du vill åt krävs – förutom rätt ljusstyrka – rätt lampskärm, dimmer och rätt tillbehör. Olika lampskärmar släpper igenom mer eller mindre ljus – vad lampan ska bidra med till rummet avgör därför vilken lampskärm du bör välja.… lampskärm

När du väljer lampskärm – tänk på att inte bara dess färg och form skapar intryck, hur mycket ljus de släpper igenom spelar stor roll för atmosfären och stämningen i rummet. Funktionslampan behöver en skärm som riktar ljuset, medan stämningsljuset ska kunna spridas över en större del av rummet.… dimmer

Att dimra eller inte dimra… Hur ska man tänka? En bra grundregel att förhålla sig till är att allmänljuset passar bra att dimra. På så vis kan grunden för ljusatmosfären justeras efter behov. Självklart kan andra typer av ljuskällor dimras, fundera på var i rummet du har behov av att justera ljusstyrkan och börja planera!… takkontakt

Från och med den 1 april 2019 krävs nya typer av stickproppar och uttag för nybyggnationer. Det innebär att hus som byggts efter 1 april 2019 kräver en viss typ av takkontakt, och att hus som byggts innan dess kan ha en annan sort installerad. Därför säljer vi numer takkontakten separat, så att du kan välja ut den sort som krävs i ditt hem. Men vilken ska du välja? Nedan har vi listat vilka takkontakter som finns, och hur du monterar dem.DCL Uttag

DCL lamputtag installeras endast med jord och till dessa uttag kan du använda både jordade och ojordade lampkontakter, vilken du ska ha baseras på vilken skyddsklass din taklampa har. Skyddsklassen skrivs ut på varje lampa som I eller II, där klass I står för jordad och klass II för ojordad. Välj en lampkontakt i samma klass som lampans skyddsklass.Äldre uttag - jordad

Har du ett äldre, jordat uttag? Till detta uttag kan du använda både jordade och ojordade takkontakter, vilken du ska ha baseras på vilken skyddsklass din taklampa har. Skyddsklassen skrivs ut på varje lampa som; I eller II, där klass I står för jordad och klass II för ojordad. Välj en lampkontakt i samma klass som lampans skyddsklass.Äldre uttag – ojordad

Har du ett äldre, ojordat uttag? Då rekommenderar vi att du köper taklampor i skyddsklass II och en ojordad lampkontakt till. Om du känner dig osäker är det bäst att kontakta en elektriker.