2020 publicerade vi två olika checklistor. Den ena handlade om social hållbarhet och den andra om ekologisk hållbarhet. Målet var att bocka av allt till 2025, men bara ett år senare har vi kommit längre i vårt arbete än vad vi trodde var möjligt. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men här är det vi lyckats med. Hittills.

Vårt ekologiska hållbarhetsarbete går i korta drag ut på att reducera vår klimatpåverkan i största möjliga mån. Att ta sig dit kräver enorma omställningar för oss på Ellos och nya kravställningar på våra leverantörer och samarbetspartners. Det är ett arbete som kommer ta tid. Men kanske, kanske behöver det inte ta riktigt så lång tid som vi initialt trott. Läs om hur långt vi kommit på bara ett år nedan!