Hållbarhet

Produktion


Startsida    Sociala arbetsvillkor    Hållbar bomull

Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden.

#ellosactionlist

Sociala arbetsvillkor


Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden. Detta för att säkerställa att Ellos produkter tillverkas i en säker och trygg arbetsmiljö.

För såväl oss som för våra kunder är det viktigt att Ellos produkter tillverkas i fabriker med goda arbetsförhållanden. Där det råder respekt för människa och miljö. För detta har vi etablerat en uppförandekod baserad på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omfattar barnarbete, tvingande arbetskraft, diskriminering, rättighet att tillhöra fackförbund, löner, förmåner, hälsa, arbetssäkerhet och miljö.

Alla nya leverantörer måste signera dessa etiska koder och intyga att de arbetar aktivt med att upprätthålla dem. För att säkerställa detta eftersträvar Ellos ett nära samarbete med samtliga leverantörer. Därtill genomför vår största samarbetspartner Kering Group Sourcing, KGS, regelbundet inspektioner och uppföljningar hos fabrikerna. För samarbetspartners utanför KGS genomför vi granskningar och uppföljningar via Bureau Veritas.

Vi följer Ellos Groups gemensamma Suppliers Code of Conduct som du kan läsa mer om här: Suppliers Code of ConductFair Trade Accord Bangladesh


En säker textilindustri är en viktig fråga för Ellos Group. Sedan många år tillbaka arbetar vi aktivt för att säkra trygga arbetsförhållanden för alla våra leverantörer. 2013 skrev vi under The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh och i år gick avtalet ut. Mot bakgrund av att vår affärsmodell gått mer mot heminredning och att våra inköpsvolymer inte längre motsvarar ramarna i det nya avtalet har vi gjort en noggrann analys av vår förmåga att leva upp till Accordet. Vi har nu kommit till slutsatsen att fortsätta samarbetet och därför beslutat att skriva under det nya avtalet.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med andra företag för att förbättra kvinnornas rättigheter i Bangladesh och vi kommer göra vårt bästa utifrån våra förutsättningar. Därutöver kommer vi fortsätta att ta egna initiativ på detta viktiga område som vi är djupt engagerade i, bland annat genom vårt samarbete med Kvinna till Kvinna och genom att genomföra audits tillsammans med Bureau Veritas för brand- och byggnadssäkerhet hos våra leverantörer. Våra audits följer etablerade standarder från Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett europeiskt samarbetsinitiativ, som följer ILO:s kärnkonventioner. Resultat och uppföljning av vårt arbete kommer årligen att redovisas i Ellos Groups hållbarhetsredovisning.

Vi höjer även ambitionsnivån genom att hädanefter granska fabriker i Indien och Pakistan utöver Bangladesh, och dessutom ta samtliga produktgrupper i beaktning, inte bara textilier, i våra audits.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET