Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete


Ellos & hållbarhet    Ellos checklistor    Certifieringar    Hållbara material

Ellos försöker aktivt jobba med att öka andelen av hållbara material som både är bättre för dig och för miljön.

#ellosactionlist

Hållbara material


Ellos arbetar med att öka andelen av hållbara material. Detta för att erbjuda ett stort utbud av hållbara produkter i sortimentet och på så sätt bidra till en lägre miljöpåverkan och en välmående planet i det långa loppet.

Delar av en produkts miljöpåverkan styrs efter valet av material. Vissa material har en lägre miljöpåverkan eftersom de kräver mindre kemikalier, energi och vattenåtgång än andra. Ellos försöker aktivt jobba med att öka andelen av hållbara material som både är bättre för dig och för miljön. För att en produkt på Ellos ska kunna klassificeras som ”A Better Choice” så behöver materialkompositionen bestå av minst 50% hållbart material. Nedan kan du läsa mer om Ellos hållbara material.

Ekologisk bomull
Ekologisk bomull har odlats fri från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer (GMO). Det innebär att bomullen har en lägre miljöpåverkan samt är bra för bomullsodlaren, miljön och för dig som kund. All ekologisk bomull som Ellos köper in är certifierad enligt Global Organic Textile Standard (GOTS) eller Organic Content Standard (OCS). Certifieringen kontrolleras av en oberoende organisation som säkerställer spårbarheten och försäkrar om att bomullen är ekologisk.

Återvunnen bomull
Det finns flera sätt att återvinna bomull på. Antingen kommer det från textilspill i produktionen eller använd textil som får ett nytt liv genom mekanisk återvinning. Det textila materialet som ska återvinnas rivs isär, spinns om till nytt garn och vävs till nya textilier. Återvunnen bomull minimerar miljöpåverkan genom att man undviker resursåtgången av ny råvara och därmed förbrukas mindre vatten, energi och kemikalier. Men för att bibehålla en god kvalitet måste återvunnen bomull blandas med andra material för att stärka kvaliteten. För att säkra spårbarheten använder Ellos certifieringar för återvunnet textilt material som Global Recycling Standard (GRS) och Recycling Claim Standard (RCS).

Better Cotton
Ellos är sedan 2015 en stolt medlem av Better Cotton. Better Cotton är en ideell organisation som arbetar för att förbättra den globala bomullsproduktionen. Detta görs genom att lära bomullsodlare använda mer hållbara metoder. Better Cotton sprider riktlinjer för en mer hållbar och resurseffektiv bomullsproduktion med minskad vatten- och kemikalieförbrukning, ökad bomullsavkastning och förbättrade arbetsvillkor. Better Cotton ingår i ett massbalanssystem och kan inte fysiskt spåras till slutprodukter. För mer information, besök bettercotton.org/learnmore.

Ellos har åtagit sig att 100% av vår bomull ska vara mer hållbar bomull senast 2023. Mer hållbar bomull innefattar Better Cotton, återvunnen bomull och ekologisk bomull.


Lyocell (Tencel®)
Lyocell är en cellulosafiber från snabbväxande träd utan syntetiska bekämpningsmedel och konstgjord bevattning. Produktionen av cellulosafiber har en lägre miljöpåverkan än många andra textila fibrer då det går åt mindre vatten, energi och kemikalier samt att det sker i ett slutet system där nästan alla kemikalier kan återanvändas. Lyocell är biologiskt nedbrytbart och ett mer hållbart alternativ än viskos. Lyocell från Lenzing går under namnet Tencel® och råvaran är FSC eller PEFC-certifierad.

Ekologisk bomull har odlats fri från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer.

#ellosactionlist
Återvunnen polyester
Polyesterfibern tillverkas av råmaterialet olja som är en ändlig resurs. Återvunnen polyester är ett mer hållbart alternativ som oftast kemiskt återvinns från förbrukade PET-flaskor eller produktionsspill. Fördelen med kemiskt återvunnen polyester är att förbrukat material får en chans till ett nytt liv utan att fiberlängdens kvalitet påverkas. Återvunnen polyester är ett bättre val då nya råvaror inte förbrukas och det går åt mindre mängder vatten, energi samt kemikalier i tillverkningen. För att säkerställa spårbarhet och verifiera innehållet använder sig Ellos av certifieringarna GRS och RCS.

Återvunnen polyamid
Polyamid är en oljebaserad konstfiber. Återvunnen polyamid kommer ursprungligen från produktionsspill eller av gamla fiskenät som genom en kemisk återvinning får en andra chans. Fiberlängdens kvalitet är lika bra som nytillverkad polyamid och därför behövs inga nya material blandas upp för att förstärka den återvunna fibern. Genom att använda återvunnen polyamid minskar Ellos mängden avfall, nya råvaror behöver inte förbrukas och mindre resurser går åt. För att säkerställa spårbarhet och verifiera innehållet använder sig Ellos av certifieringarna GRS och RCS.

FSC-certifierat trä
Trä är ett oändligt naturmaterial. Men tyvärr förekommer illegal avverkning av trä eller skövling utan hänsyn till de sociala och legala aspekterna. Detta kan påverka den biologiska mångfalden såväl som de ekonomiska faktorerna. Ellos jobbar med FSC®-certifierad trä som garanterar att träden är hållbart avverkade och att alla trä-produkter följer EU:s timmerförordning för lagligt avverkat trä.

European Flax (Lin)
Linne är ett mjukt men slitstarkt material som generellt har mycket lägre miljöpåverkan än bomull och polyester. Lin odlas i ett kallare klimat och utsätts inte lika lätt för skadeinsekter och därför behövs inte kemiska bekämpningsmedel på samma sätt som med bomull. Lin som är European Flax-certifierad garanterar att den kommer från odlingar som tar hänsyn till miljön utan konstbevattning, genmodifierade grödor eller spill. European Flax-certifierad lin klassificeras även för certifieringen Cradle to Cradle.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET