Hållbarhet

Samhällsengagemang


Startsida    Återanvända & återvinna    Vår miljöpåverkan

Den bästa möjligheten till framgång tror vi finns genom samarbeten.

#ellosactionlist

Samhällsengagemang


Vi vill vara drivande för en ökad hållbarhet inom de områden vi arbetar med.

Den bästa möjligheten till framgång tror vi finns genom samarbeten. På så vis kan vi skapa långsiktiga och hållbara överenskommelser som påverkar branschen som helhet. Nedan finns några av de samarbeten och avtal som vi är en del av.


BCI – Better Cotton Initiative

BCI – Better Cotton Initiative
Better Cotton Initiative (BCI) är ett världsomfattande, icke-vinstdrivande program som utbildar bomullsodlare och sprider principer för en mer hållbar och resurseffektiv bomullsproduktion.

BCI arbetar för att vatten- och kemikalieåtgången minskas samtidigt som bomullskördarna ökar, arbetstagarnas förhållanden blir bättre, markkvaliteten förbättras och den biologiska mångfalden ökar. Initiativtagare till BCI är bl.a. ideella miljöorganisationer, bomullsproducenter, klädföretag och branschorganisationer.

För mer information, gå in på: www.bettercotton.org


Björk & frihet

Björkåfrihet
Ellos samarbetar med Björkåfrihet genom att skänka defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat gå till försäljning. Genom Björkåfrihet kan majoriteten av produkterna återanvändas genom försäljning i Björkåfrihets butiker eller som material för arbetsträning. Det som inte kan återanvändas av Björkåfrihet skickas till en extern aktör och återanvänds till nya produkter.

För mer information, gå in på: www.emmausbjorka.se


Djurens rätt

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. De är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

För mer information, gå in på: www.djurensratt.se


El-kretsen

EL-Kretsen
El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Uppgiften är att hjälpa producenter att uppfylla lagstadgade krav genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

För mer information, gå in på: www.el-kretsen.se


Fur free retailer

Fur Free Alliance
Vi säljer inte äkta päls. Pälsfri handel är ett självklart ställningstagande för oss. 2010 skrev vi på Fur Free Alliance:s överenskommelse ”Retailer Commitment Against Fur (Pälsfri handel)”, vilket är ett avtal som Fur Free Alliance har med flera modeföretag. För att bli godkänd som företag krävs det att man inte använder sig av päls i sina produkter.

För mer information, gå in på: www.furfreeretailer.com


Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen är en medlemsorganisation som har som syfte att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Gruppen fungerar även som en stödjande kunskapsplattform för medlemsföretagen i arbetet med att förebygga och motverka förekomsten av farliga ämnen i produkter.

Kemikaliegruppen har möten med en öppen dialog och kontakt med andra inom branschen där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion. Gruppen drivs av Swerea IVF och genom Swerea finns tillgång till ett nätverk av bred expertis. Ellos är medlem i Kemikaliegruppen sedan 2007.

För mer information, gå in på: www.ri.se


Borås stad

Språkvänner
Vårt samhälle står inför en stor utmaning när det gäller integration, en utmaning som växer i samband med flyktingtillströmningen. En nyckelfaktor för att komma in i samhället är att lära sig språket. Många immigranter saknar kontakt med personer som har svenska som modersmål för att kunna utveckla sina språkkunskaper.

I samarbete med Borås Stad har Ellos Group lanserat ett program som vi kallar Språkvänner, där vi följer en SFI klass under en termin, bjuder in dom till vårt kontor varannan vecka över lunch där de får praktisera sitt svenska språk med ”språkvänner” inom Ellos Groups anställda.


SIS - Swedish Standards Institute

SIS - Swedish Standards Institute
Vi vill påverka branschen. Vi vill veta mer och tänka lite längre än andra. Därför deltar vi i standardiseringsarbetet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute där vi bl.a. sitter med i arbetsgrupperna för barnsäkerhet, tvätt och kemi samt frågor kring skor och lädervaror.

För mer information, gå in på: www.sis.se


TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service samt information till medlemsföretagen och det gäller bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö & hållbarhet, forskning & utveckling samt handelsfrågor.

För mer information, gå in på: www.teko.se


TMR

TMR - näringslivets system för återvinning av förpackningar
Vi är anslutna till TMR, som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

För mer information, gå in på: www.tmr.se


TMR

STICA
Syftet med STICA är att stödja den nordiska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Detta för att nå maximalt 1,5 C-uppvärmning globalt, i enlighet med FN:s ramverk för klimatförändringar och Parisavtalet. Detta sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och att ta fram gemensamma verktyg för arbetet. Initiativets vision är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET