Hållbarhet

Säkerhet & Tester


Startsida    Kemikalier    Kvalitetstester    Barnsäkerhet    Djurhållning    Skönhet

Det viktigaste för oss är att människan och miljön mår bra och därför ställer vi höga krav som alla våra leverantörer måste följa.

#ellosactionlist

Kemikalier


Ellos ställer höga krav och restriktioner på kemikalier som alla våra leverantörer måste följa. Det viktigaste för oss är att människan och miljön mår bra och därför måste vi veta vilka kemikalier som används och vilka effekter de har.

Vid framtagning av en vara tillsätts kemikalier för att skapa egenskaper som färgbeständighet, vattenavvisning eller för att motverka noppbildning. Många kemikalier är helt ofarliga medan andra kan vara skadliga vid användning eller om de kommer ut i naturen. Därför är det viktigt att begränsa och fasa ut skadliga kemikalier i produktionen utifrån en säkerhetsrisk och miljösynpunkt. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga med våra produkter.

Ellos ställer höga kemikaliekrav och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på rådande lagstiftning, där bland annat EU:s kemikalielagstiftning REACH ingår. För oss är det viktigt att vi vet vilka kemikalier som används och vilka effekter dessa har på människan och miljön. Därför deltar vi aktivt i olika nätverk som exempelvis Swerea Kemikaliegruppen och Kemikalieinspektionen för att minska kemikalieanvändningens negativa effekter och hitta bättre ersättningar.

Vi har en kemikaliepolicy med krav och restriktioner som alla våra leverantörer förbinder sig till att följa. För att säkerställa att våra krav efterlevs gör vi tester och stickprov hos oberoende ackrediterade laboratorier. Vi tillämpar den hårdaste lagstiftningen i de länderna vi är verksamma i. Vi är konsekventa och agerar lika på samtliga av våra marknader. Om en produkt blir underkänd annulleras ordern. Inga produkter med underkända kemikalietester skickas ut till försäljning.

Ellos är restriktiva mot produkter som innehåller antibakteriella ämnen, PVC, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen. Vi tillsätter inte aktivt dessa ämnen utan arbetar aktivt med att fasa ut dem ur vårt sortiment. För flourkarbonfri vattenavvisande impregneringsmedel använder vi oss av Rudolf Bionic Finish Eco som är ett mer miljövänligt alternativ än vanlig PFC.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET