Made by women

Made by Women är precis vad det låter som - kampanjer gjorda av kvinnor för kvinnor. Vi vill lyfta alla fantastiska kvinnor där ute och låta dem berätta sina historier - autentiska berättelser där olika röster får ta plats och göra sig hörda. Här kan ni ta del av Molly Sandéns historia. Molly är sångare, låtskrivare och artist. Hon är en kvinnas röst - för alla kvinnors skull.Kroppsidealen idag är alldeles för snäva och onyanserade. Vi ska väl ändå spegla hela mänskligheten? Jag vill se alla kroppar.

Nio år. Så gammal var Molly första gången hon fick höra att hennes kropp var fel. Att den inte låg inom kurvan för vad som var normen. Där och då började hon slåss mot sin kropp. En kamp som skulle vara i många år. Hon försökte passa in, få den att forma sig efter de godkända normerna. Men när hon var 24 år besteg hon Kilimanjaro och det var då hon slöt fred med sin kropp. Hon kände en tacksamhet för sina lungor och sina muskler - för kroppen som bar henne uppför berget. Där och då besteg hon inte bara Kilimanjaro utan även sin egen självbild. Hon kunde äntligen känna sin kropp från insidan istället för att bara se den på utsidan. Kroppen är inte smycke för andra att se på. Kroppen är ett verktyg för dess invånare att använda efter bästa förmåga. Molly är en förebild för många unga kvinnor i sitt yrke som artist, som entreprenör och som människa.

Made by women

Jag har inga negativa tankar om andra kvinnors utseenden - varför ska folk då ha det om mig? Vi är alla kvinnor.

#equallywomen – För alla kroppar, för alla kvinnor

Made by Women

Varje kvinna har en historia att berätta. Ett livsöde och visdomar som kan resonera med något hos andra som känner igen sig i hennes röst. Igenkänning är vårt starkaste sätt att relatera till varandra. Igenkänning är inkluderande. Därför låter vi nu strålkastaren falla på olika kvinnor med olika röster och olika livsöden. Vi låter en kvinnas röst höras - för alla kvinnors skull. Klicka dig vidare här och läs mer om kvinnorna som vi har valt att lyfta den här gången."Gå med mig"

Lyssna på Molly Sandéns tolkning av
Ellos låt "Walk with me"