Made by women

Made by Women är en plattform skapad av kvinnor, för kvinnor. Vi vill lyfta autentiska, ärliga berättelser och ge plats åt kvinnors röster. Här kan ni ta del av Anni Hautalas historia. Anni är programledare. Hon är en kvinnas röst – för alla kvinnors skull.

Jag vill se en bredare och mer ansvarsfull representation av kvinnor i modebranschen. Det skulle hjälpa många.

Modeindustrin spelar en stor roll för skapandet av normer och skönhetsideal. Det är sällan gravida kvinnor får synas, och när de syns är de inte långt gångna – de har små, putande magar och allt vad svullna lår och bristningar heter ligger flera veckor fram i tiden. När Anni är gravid för andra gången känner hon sin kropp, men under den första graviditeten visste hon inte vad som var normalt och inte. Den graviditet som syntes, den som representerades bland modemagasin och modekampanjer, var inte någon hon kunde känna igen sig i. Fortfarande kan hon känna sig obekväm, tänka att hon inte ser ut som hon borde. Är magen för stor? Ser allas hud ut så här när den tänjs ut? Att omvandla de negativa tankarna till något positivt, som tacksamhet, kräver tålamod och viljestyrka. En bredare, mer ansvarsfull representation av kvinnor i modebranschen skulle bidra till en sundare inställning till kvinnokroppen. ”Vetskapen att det finns fler som ser ut som jag gör. Jag tror att det skulle hjälpa kvinnor att känna sig samstämda med sina kroppar”.Manus Scripts of Michaela Hamilton.

Var är alla höggravida magar? Varför syns det aldrig, vad det verkligen innebär att skapa liv med sin egen kropp? En helt ny människa växer där inne. Det är klart att det gör ont. Allt som är vackert gör ont.

Made by women

#equallywomen – our true values, unmasked and unfiltered.

Made by Women

Varje kvinna har en historia att berätta. Något eget och unikt, som i sin oretuscherade form når det som är vackert. Vi har skapat en plattform för att lyfta några sådana berättelser, okonstlade och ärliga, eftersom det är i dem vi kan finna något att känna igen oss i. Det är genom igenkänning vi lär oss – om oss själva och varandra. Vi låter olika kvinnors röster höras, för alla kvinnors skull.