Vad gör jag om min vara är transportskadad?

Om det är en synlig transportskada vid leveransen meddelas chauffören när du tar emot varan. Chauffören gör en notering på fraktsedeln vid mottagandet. Anmäl skadan direkt till oss, senast inom tre dagar. Viktigt att du packar upp varan och kontrollera varan för att upptäcka dolda och synliga skador.Vid anmälan om skada kontakta oss och skicka in två till tre bilder på emballaget och på skadan.