PersonuppgiftspolicyEllos Group Sweden AB, org. nr 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige (”Ellos”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.