Produktion


Startsida    Sociala arbetsvillkor    Hållbar bomull

Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden.

#ellosactionlist

Sociala arbetsvillkor


Ellos arbetar aktivt för att människor ska kunna arbeta under goda arbetsförhållanden. Detta för att säkerställa att Ellos produkter tillverkas i en säker och trygg arbetsmiljö.

För såväl oss som för våra kunder är det viktigt att Ellos produkter tillverkas i fabriker med goda arbetsförhållanden. Där det råder respekt för människa och miljö. För detta har vi etablerat en uppförandekod baserad på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omfattar barnarbete, tvingande arbetskraft, diskriminering, rättighet att tillhöra fackförbund, löner, förmåner, hälsa, arbetssäkerhet och miljö.

Alla nya leverantörer måste signera dessa etiska koder och intyga att de arbetar aktivt med att upprätthålla dem. För att säkerställa detta eftersträvar Ellos ett nära samarbete med samtliga leverantörer. Därtill genomför vår största samarbetspartner Kering Group Sourcing, KGS, regelbundet inspektioner och uppföljningar hos fabrikerna. För samarbetspartners utanför KGS genomför vi granskningar och uppföljningar via Bureau Veritas.

Sedan 2016 är Ellos också medlemmar i Accord Bangladesh, en oberoende överenskommelse mellan varumärken och fabriker. Tillsammans arbetar medlemmarna för en säker och trygg arbetsmiljö i Bangladesh.

Vi följer Ellos Groups gemensamma Suppliers Code of Conduct som du kan läsa mer om här: Suppliers Code of Conduct

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET