Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete


Ellos & hållbarhet    Ellos checklistor    Certifieringar    Hållbara material
Det finns så mycket att göra för att skapa nya, hållbara konsumtionsmönster. Vi på Ellos ställer höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra. Därför har vi gjort en lista över våra mål - vissa är långsiktiga och andra är lättare att genomföra. Vi är ödmjuka inför det faktum att det kommer att ta tid och att vi behöver vara konsekventa i våra handlingar. Här är våra mål i jobbet för en bättre framtid.

RESPONSIBLE ROLE MODELS

Vi har ett stort ansvar på våra axlar, ett ansvar vi är stolta över. Vi vill att alla kvinnor ska känna sig välkomna och inkluderade hos oss. Därför väljer vi att representera olika typer av kvinnor och kvinnokroppar. Vi använder oss av modeller som visar olikheter i kropp, utseende och hudfärg. Vi retuscherar aldrig våra modeller, detta för att ta ställning och representera jämställdhet och kvinnliga rättigheter. Däremot förekommer justeringar i bilder vad gäller till exempel ljus, kontraster eller andra omständigheter som har med själva bilden att göra, aldrig modellerna.

SIMPLY SUSTAINABLE

Vi jobbar kontinuerligt med att ställa höga krav på oss själva. För oss är det viktigt att värna om både miljö och människa, vi har därför tydliga målsättningar i vårt arbete. Nedan har vi listat våra mål, som ska vara uppnådda till 2025.

- 50% av all textilförsäljning ska bestå av hållbart material, det vill säga att produkten innehåller minst 50% hållbara textilier.
- Alla våra bomullsprodukter ska innehålla 100% hållbar bomull.
- 25% av all polyester, polyamid och bomull vi använder oss av ska vara återvunnen.
- 50% av våra trämöbler ska vara FSC-märkt trä.

TREAT OUR TRANSPORTS

Transporter och leveranser påverkar naturligtvis miljön negativt. Därför kommer vi att klimatkompensera alla bolagets transporter och tydligt redovisa vart pengarna går. Det kommer att ske via Tricorona Climate Partner AB.

PLASTIC NOT SO FANTASTIC

Ett löfte som vi jobbar hårt på är att ta bort all engångsplats i samtliga led innan 2025. Istället kommer vi att använda oss av material som går att återvinna. Vår första åtgärd är att byta ut leveransförpackningar till papp och kartong. Den plast som kommer att användas kommer att bestå av minst 80% PCR (Postconsumer Recycled Plastic). Genom att använda PCR istället för engångsplast kommer varje plastförpackning bidra till 60% mindre utsläpp av koldioxid.

KEEP SCORE

Vi tycker att du som kund ska vara medveten om de effekter produkter har på miljön. Vi kommer därför innan 2022 redovisa produkters påverkan utifrån ett score card. Detta gäller på alla produkter i Ellos eget sortiment. Ett score card är ett kort som informerar om produktens påverkan på miljön.

Ellos kommer att ta fram en plattform med fyra-fem områden. Under varje område kommer ett antal kriterier att finnas. Dessa kriterier representerar en poäng, om en produkt uppfyller flera kriterier kommer alltså produkten ha ett högt poäng. Det går även att sätta ett score på produkten redan under produktutvecklingsprocessen.


We care for You and our Planet

Vi på Ellos ställer höga krav på oss själva och det har du som kund också rätt att göra.

#ellosactionlist