Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete


Ellos & hållbarhet    Ellos checklistor    Certifieringar    Hållbara material

Vi vill erbjuda ett stort utbud av produkter som alla är tillverkade med hänsyn till människor och miljö.

#ellosactionlist

Certifieringar


Ellos arbetar ständigt för en bättre värld. Med certifieringar kan vi visa att våra produkter uppfyller olika krav.

Vi vill erbjuda ett stort utbud av produkter som alla är tillverkade med hänsyn till människor och miljö. Därför arbetar vi i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att våra produkter är hållbart producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier.

Olika certifieringar ställer olika krav. Men gemensamt för alla är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt certifieringarna. Vilken certifiering som en produkt uppfyller hittar du vanligen på tvättrådsetiketten eller på en hängande etikett på våra produkter.


KlimatkompensationClean Development Mechanism
Är FN:s egen certifiering och uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande fastställa hur stor klimatnyttan är. CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi och projekten bidrar till en hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både miljömässigt och ekonomiskt såväl som socialt.


Gold Standard
Är en global ideell stiftelse som startades 2003 av bland annat WWF International och Greenpeace International. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Gold Standard är en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt och har strikta förhållningsregler och krav på socialt ansvarstagande samt hållbar utveckling för klimatkompensation.


Ekologisk textilGOTS - Global Organic Textil Standard
GOTS är en internationell ekologisk märkning för kläder och textil som uppfyller både sociala och miljömässiga krav. Standardens krav tar hänsyn till hela värdekedjan från råvara till färdig produkt, från odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. För att kunna få en GOTS märkning måste en textilprodukt bestå av minst 70% ekologisk fiberråvara.

GOTS har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: En produkt måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber för att GOTS-loggan ska få användas. Övriga 5% får vara icke ekologisk natur-eller syntetfiber.
Klass 2: För produkter med 70–95% ekologisk fiber används en annan variant där det ekologiska innehållet i % måste anges.


OCS – Organic Content Standard
OCS är en märkning för ekologiskt textilt material. Standarden bekräftar ekologiskt innehåll och mängden ekologiskt material i slutprodukten. Detta genom att spåra och kontrollera processerna och dess ursprung. OCS ställer inte krav gällande kemikalierestriktioner, miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten-och energiförbrukning), sociala aspekter, laglig efterlevnad till skillnad från GOTS utan endast att den består av ekologiskt odlad fiber.

OCS har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: OCS 100 garanterar 100% ekologiska material i en produkt.
Klass 2: OCS Blended garanterar 5–95% ekologiska material.


Återvunnen textilGRS – Global Recycling Standard
GRS är en internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutprodukt. GRS säkerställer att materialet innehåller återvunna delar och omfattar även miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter.

GRS har 2 olika certifieringar:
Klass 1: Endast produkter som består av minst 50% återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt.
Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera detta i angivet % för varje material.


RCS – Recycling Claim Standard
RCS är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav gällande miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten-och energiförbrukning), sociala aspekter, säkerhetsrelaterade frågor och lagstiftning. Denna märkning täcker för produkter som består av 5–100% återvunnet material.

RCS har två olika certifieringar:
Klass 1: RCS 100 garanterar 100% återvunnet material i en produkt.
Klass 2: RCS OCS Blended garanterar 5–95% återvunnet material.


MiljömärkningarEU Ecolabel
EU Ecolabel är EU:S No 66/2019 officiella miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkten måste uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet för att kunna certifieras med EU Ecolabel. En produkt som är EU Ecolabel-certifierad garanterar begränsning av användning av skadliga ämnen för hälsan och miljön samt minskad vatten-och luftförorening i produktionen.


Svanen
Svanen är en miljömärkning som tar hänsyn till medvetna val för miljön. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till färdig produkt. Svanen är också en garanti för att produktionen och produkten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav och är kontrollerade av en oberoende tredje part.


FSC – Forest Stewardship Council
FSC är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Träprodukter som är FSC-certifierade är hållbart avverkade med hänsyn vill miljö och sociala förhållanden som skyddar hotade arter och stärker rättigheterna för både arbetare och urfolk.

FSC har 3 olika certifieringar:
Klass 1: 100% from well-managed forest, vilket innebär att 100% av trämaterialet kommer från FSC-certifierad skog.
Klass 2: Mix from responsible sources, vilket innebär att trämaterialet är ifrån FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Det innebär att produkten inte är helt FSC-certifierad utan består av en blandning. Men följer strikta miljökrav.
Klass 3: Recycled, vilket innebär att trä eller papper i produkten kommer från återvunnet material.


Mer hållbar produktionJeanologia – Mer hållbara produktionsprocesser
Hos oss kan du hitta jeans framtagna med Jeanologias Laser- och E-Flow-teknologi. Detta är processer som kraftigt reducerar åtgången av el, vatten och kemikalieförbrukning i färgning, tvätt och finish jämfört med traditionella metoder. Fördelen med laser är att den kan skapa slitningar och skrapningar på tyget. Andra metoder som till exempel kemikalier, handslitning och sandblästring kan vara skadliga för både miljö och hälsa.


Övriga textila certifieringarBluesign®
Bluesign är en internationell organisation som ställer krav på ansvar för miljö, hälsa och säkerhet inom produktionskedjan. Systemet är baserat på kriterier gällande resursanvändning och eliminering av farliga kemikalier innan produktionen startar samt säkerställer och kontrollerar miljövänlig och säker produktion. Resursåtgången av vatten och kemikalier granskas också under hela processen. Bluesign® har 5 grundprinciper som baseras på hållbar användning och förbrukning inom; resursproduktivitet, konsumentsäkerhet, vattenemission, luftutsläpp, hälsa och säkerhet.

Bluesign® har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: Bluesign® Product försäkrar att hela varan, från tyg och tillbehör som tråd, knappar, blixtlås och etikett uppfyller kriterierna.
Klass 2: Bluesign® Approved används till tyger som säkerställer att minst 90% av innehållet uppfyller kraven.


European Flax
European Flax är en premiummärkning för högkvalitativt lin. Produkter med denna märkning garanterar att linet kommer från odlingar som tar hänsyn till miljön ur aspekterna: ingen konstbevattning, inga genmodifierade grödor och inget spill. Passar också utmärkt för Cradle to Cradle certifieringen. För att en produkt ska märkas med European Flax måste den bestå av 100% European Flax-certifierad lin. Den slutliga produkten måste bestå av en materialkomposition av 100% lin eller minst 50% linblandning. Blandning med övriga fibrer måste vara högst 50% av den totala materialkompositionen dock får de inte bestå av ocertifierad lin. Kravet för att en produkt ska få denna märkning är att produkten och leverantören är certifierad och garanterar spårbarhet i hela produktionsprocessen från planta till fiber.


OEKO-TEX Standard 100® Oeko-tex är ett test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Systemet granskar så att produkterna inte innehåller hälsofarliga ämnen som är reglerade inom EU:s REACH kandidatlista över förbjudna ämnen. Oeko-Tex är en humanekologisk märkning som har 4 klassificeringar baserade på tester utifrån textiliernas användningsområden. Ju mer hudkontakt och känsligare hud, desto högre humanekologiska krav måste uppfyllas. Klass 1 testas enligt de allra strängaste kriterierna.

OEKO-TEX Standard 100® har 4 olika certifieringar:
Klass 1: Testas på textilier och textila leksaker för barn upp till 3 år som exempelvis underkläder, sparkbyxor, bäddutrustning, tygleksaker, etc.
Klass 2: Testas på textilier som kommer i direkt hudkontakt med en stor del av sin yta som exempelvis underkläder, sängkläder, frotté, skjortor, blusar, strumpor, etc.
Klass 3: Testas på textilier som inte alls eller med en mindre del av sin yta kommer i kontakt med huden som exempelvis jackor, rockar, mellanlägg etc.
Klass 4: Testas på inrednings- och dekorationsmaterial som exempelvis dukar, draperier, möbeltyger, madrasser etc.

*Oeko-tex Standard 100® är en humantoxikologisk märkning och klassificeras inte under A Better Choice.


Certifieringar för Ellos SkönhetEcocert
EcoCert är det största certifieringsorganet i Europa och USA. De kontrollerar och granskar innehållet i produkten från råvara, produktion och förpackning inom kosmetika. En produkt som är EcoCert-certifierad innebär dock inte per automatik att den är 100% ekologisk. Kraven ger nämligen utrymme för att 5% av innehållet i produkten kan bestå av syntetiska eller onaturliga ingredienser.
Kriterier:
95% naturliga ingredienser, varav 10% måste vara ekologiska. Vatten räknas som en naturlig ingrediens.
Att produkterna inte är testade på djur.
Att förpackningen är biologiskt nedbrytbar.


Soil Association
Soil association är Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan. Certifieringen betraktas som en synnerligen strikt och sträng standard för certifiering av ekologiska och naturliga varor. En vara märkt med ”Soil Association Organic standards” måste minst innehålla 95% ekologiska ingredienser.
Kriterier:
Klass 1: Ekologisk: måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser.
Klass 2: ”Made with xx% organic ingredients”: måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser. Vatten är inte inkluderad.


CosmeBio
Cosmebio är en fransk organisation som sedan 2003 granskar innehåll och produktionens påverkan på miljön. Produkterna får inte testas på djur och får inte innehålla syntetiska dofter.
Kriterier:
Cosmetique Eco: minst 95% av ingredienserna av naturligt ursprung, varav minst 5% måste vara ekologiska. Max 5% av ingredienserna får vara syntetiska.
Cosmetique Bio: minst 95% av naturligt ursprung, 10% av dessa måste vara ekologiska. Max 5% av ingredienserna får vara syntetiska.


NaTrue
NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan med mål att skapa en internationell standard. De arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för både konsumenten och för miljön.
Kriterier:
Klass 1: NaTrue Organic Cosmetics – ekologisk naturkosmetik: produkten måste vara 100% naturlig och 95% av ingredienserna måste vara ekologiska.
Klass 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – naturkosmetik med ekologiska ingredienser: produkten måste innehålla minst 90% naturliga ingredienser och 70% av ingredienserna måste vara ekologiska.


USDA Organic
USDA står för United States Department of Agriculture och bedrivs av det amerikanska jordbruksverket.
Kriterier:
Klass 1: USDA 100% Organic: 100% ekologiska ingredienser.
Klass 2: USDA Organic: 95% ekologiska ingredienser.
Klass 3: ”Made with xx% organic ingredients”: produkten måste bestå av minst 70% ekologiska ingredienser.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET