Hållbarhet

Vi jobbar dagligen med att minimera vår miljöpåverkan i alla våra led.

#ellosactionlist

Frågor & svar


Vårt ansvar
På Ellos är vi måna om miljön och det sociala ansvaret. Vi jobbar dagligen med att minimera vår miljöpåverkan i alla våra led. Det är en omfattande pågående process med stora utmaningar som kräver kreativa lösningar, engagemang och samarbete. Vi har som vision att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt ur den ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekten. Där våra produkter tillverkas och hanteras med omtanke för människor och miljö.

Vi försöker åstadkomma detta både i vår egen verksamhet och genom kontinuerliga dialoger och granskningar av våra leverantörer. Vi är involverade i olika projekt och samarbeten som avspeglar våra värderingar och visioner om en hållbar framtid.


Miljöpåverkan

Använder Ellos sig av hållbara material?
Svar: På Ellos är vi måna om människor och miljö. Vi vill ge kunder möjligheten att handla hållbart mode hos oss. Vi jobbar ständigt med att kunna erbjuda fler hållbara plagg. För att veta mer om vilka hållbara material vi jobbar med läs på ”hållbara material”.

Hur arbetar Ellos för en mer hållbar bomullsproduktion?
Svar: Genom att använda mer hållbar bomull såsom ekologisk, BCI bomull och återvunnen bomull och via samarbete med organisationerna Better Cotton Initative (BCI) och Cotton Connect, så jobbar vi för en mer hållbar bomullsproduktion. BCI och Cotton Connect utbildar bomullsodlare att använda mindre vatten, kemikalier och bekämpningsmedel i bomullsodlingen och att verka för bättre arbetsförhållanden. Med den kunskapen får bomullsodlare mer bomull från sin skörd och bättre sociala arbetsförhållanden med högre avkastning.

Hur kan man som kund vara säker på att Ellos produkter inte innehåller farliga kemikalier?
Svar: Vår högsta prioritet är våra kunders hälsa och säkerhet. Därför arbetar Ellos efter målet om en nollvision i användningen av skadliga kemikalier i våra produkter. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade angående rådande lagstiftning och fasar ut de kemikalier som visar sig vara skadliga. Vi har stränga kemikaliekrav och restriktioner och har hårdare krav än vad lagstiftningen kräver. Vi utför stickprov för att kontrollera att våra krav följs.

Består Ellos smuts- och vattenavvisande produkter av perfluorerade ämnen (PFC)?
Svar: På egenproduktion av produkter använder vi endast vattenavvisande behandling där det verkligen behövs. För vattenavvisande behandling så använder vi oss av en mer miljövänligare impregnering, Rudolf Bionic Finish Eco som är flourkarbonfritt. Genom stickprovskontroller av oberoende auktoriserade laboratorier kontrollerar vi att inga perfluorerade ämnen förekommer i vårt sortiment. För externa varumärken jobbar vi aktivt med att fasa ut produkter där det kan förekomma.

Innehåller Ellos mattor några farliga ämnen som flamskyddsmedel eller malmedel?
Svar: Ellos jobbar aktivt med att begränsa och fasa ut skadliga kemikalier i produktionen utifrån en säkerhetsrisk och miljösynpunkt. Vi godkänner inga otillåtna kemikalier i våra mattor och säkerställer att våra kemikaliekrav uppfylls genom stickprov och tester. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga med våra produkter. Våra mattor har ingen specialbehandling och vi tillsätter inga flamskyddsmedel i våra mattor då vi endast säljer till privat bruk. Krav på flamskyddsmedel gäller endast för offentlig miljö. Vi använder inte heller malmedel i våra ullmattor.


Ansvar i produktion

Hur kan jag ta reda på var Ellos kläder är tillverkade?
Svar: I alla våra plagg är det angivet i tvättrådsetiketten.

Hur förhåller sig Ellos till barnarbete?
Svar: Ellos accepterar inte barnarbete. Vi har en uppförandekod som varje leverantör vi samarbetar med skriver under och skall förhålla sig till. Genom oberoende tredje parts inspektioner kontrollerar vi att vår uppförandekod efterföljs. Vi har tydliga rutiner och krav på åtgärder och uppföljningsinspektion om vi upptäcker att vår uppförandekod inte följs. Om en leverantör inte genomför de åtgärder vi kräver, kan vi avsluta samarbetet. Vi värnar om barnens rättigheter och köper inte bomull från Uzbekistan som inte kan garantera att barnarbete inte förekommer.

Hur kontrollerar Ellos att deras uppförandekod efterföljs hos leverantörerna?
Svar: Vi utför besök och inspektioner hos leverantörerna, både direkta besök genom våra agenter, och inspektioner genom en ackrediterad tredje part för att kunna verifiera att vår uppförandekod följs av våra leverantörer. Vid inspektionerna går kontrollanterna igenom en lista med över 230 punkter som är kopplade till arbetsförhållanden, arbetsmiljö m.m. Efter inspektionen så sammanställs resultaten i en rapport genom ett betygsystem. Finns det avvikelser i rapporten som visar på att förbättringar behöver genomföras så har leverantören en viss tid på sig att förbättra och uppvisa att åtgärder har vidtagits. Ellos stöttar leverantörerna genom utbildning och projekt för att göra de förbättringarna som behövs.

Testar Ellos produkterna på djur?
Svar: Vi värnar om djurens välfärd och tillåter inga djurtester i produkten eller på den färdiga produkten.

Kan Ellos garantera att produkterna med merinoull är mulesingfri?
Svar: Djurhållning är viktiga frågor för Ellos och vi tolererar inte att djuren behandlas illa. Ellos är emot mulesing och arbetar endast med leverantörer med certifierade produkter av merinoull. Vi försöker i möjligaste mån köpa merinoull från Nya Zeeland och Sydafrika där dessa problem inte förekommer. Flugorna som angriper fåret finns endast i Australien och det är där problemet förekommer.

Har Ellos någon policy avseende försäljning av päls och skinn?
Svar: Ellos godkänner inte äkta päls i våra produkter. Ellos är medlemmar i den internationella överenskommelsen Fur Free Alliance. Undantaget är fårpäls som räknas som skinn då fåren föds upp främst för köttproduktion. Vi säljer endast läder som kommer från djur som fötts upp för livsmedelsindustrin och där skinnet är en biprodukt. Ellos tillåter inte skinn från hundar och katter.

Kan Ellos garantera att gåsdunen endast kommer från döda fåglar?
Svar: Ja, Ellos jobbar endast med leverantörer med certifikat som intygar att dunet är plockat från döda fåglar.


Kläder och kvalitet

Behöver jag tvätta mina Ellos-plagg innan jag använder dem för första gången?
Svar: Vi rekommenderar tvätt innan användning för produkter som kommer nära huden och babyprodukter.

Kommer mina Ellos-plagg att krympa?
Svar: Ellos följer de normer som finns, upp till 3% krympningsmån för vävda material och upp till 5% för stickat/trikå. Vi rekommenderar att tvättråden som står angivet på tvättetiketten följs. Genom att stryka eller forma plaggen efter tvätt kan passformen bevaras.

Kan jag tvätta mina kläder på lägre temperaturer än vad som står angivet i tvättrådet?
Svar: Ja du kan givetvis välja en lägre temperatur vid tvätt för att spara energi. Tänk dock på att tvätt i lägre temperaturer kan påverka överfärgning av plagg, beroende på material, kvalité och infärgningsprocess. Den högsta rekommenderade tvättemperaturen står angiven på tvättetiketten.

Avger Ellos smycken och andra metalldetaljer nickel?
Svar: Ellos följer de lagkrav som finns med begränsningar på nickel. Vi utför stickprov för att säkerställa att gränsvärdet inte överskrids. Men även nickelfria produkter kan innehålla spår av nickel.

Förekommer det skadliga eller allergiframkallande substanser i produkterna?
Svar: Ellos ställer högra krav gällande kemikalier och är ofta hårdare än vad lagstiftningen kräver. Vi inspekterar våra produkter genom stickprov av oberoende auktoriserade laboratorier och arbetar med målet om en nollvision i användningen av skadliga kemikalier i våra produkter.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET