Hållbarhet

Samhällsengagemang


Startsida    Återanvända & återvinna    Vår miljöpåverkan

För kunder erbjuder vi flera mer miljömedvetna alternativ som exempelvis produkter tillverkade av återvunna textilier.

#ellosactionlist

Återanvända & återvinna


En hållbar konsumtion är grundläggande för vår planets välmående. Därför erbjuder vi fler mer miljömedvetna alternativ och skänker defekta varor som inte kan gå till försäljning till våra samarbetspartners.

Tillverkningen av kläder och textil är en resurskrävande process, därför är återanvändning eller återvinning ett bättre alternativ än att slänga det i soporna. Ellos samarbetar med olika leverantörer och organisationer för att hitta bättre lösningar för att öka andelen återanvändning och återvinning av textil och produkter.

För kunder erbjuder vi flera mer miljömedvetna alternativ som exempelvis produkter tillverkade av återvunna textilier. Vi vill med det främja till en mer hållbar konsumtion.

Samarbetspartners
Defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat gå till försäljning skänks vidare till våra samarbetspartners som Björkåfrihet och Borås Idésömnad. Där återvinns våra obrukbara textila produkter till ny textil, återanvänds, omvandlas till nya produkter eller används för elevers arbetsträning.

Vi arbetar också förebyggande genom samarbeten med exempelvis T4RI och Swereas Textil Testbädd. T4RI är ett nätverk av medlemsföretag i Svensk Handel med syftet att bidra till att modebranschen samverkar och ansvarar för att textilier återanvänds och återvinns på bästa möjliga sätt. Swereas Textil Testbädd är ett nätverk för kunskap och forskning inom textilåtervinning.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET