Hållbarhet

Säkerhet & Tester


Startsida    Kemikalier    Kvalitetstester    Barnsäkerhet    Djurhållning    Skönhet

Barn är det dyrbaraste vi har och för oss på Ellos är deras säkerhet av högsta prioritet.

#ellosactionlist

Barnsäkerhet


På Ellos arbetar vi ständigt för att garantera barnsäkerheten på våra produkter. Alla våra barnkläder följer kraven för europeisk standard.

Barn är det dyrbaraste vi har och för oss på Ellos är deras säkerhet av högsta prioritet. Det är viktigt att barn ska kunna leka obehindrat och utforska nya miljöer på ett tryggt och utvecklande sätt. Därför designar vi alla våra barnkläder efter barnens rörelseförmåga så att de kan leka fritt utan risk och fara. Givetvis arbetar Ellos också med säkerhets- och riskbedömningar på alla våra barnprodukter.

Alla Ellos barnkläder följer kraven för europeisk standard, bland annat EN 14682 Barnkläders säkerhet – Snoddar och dragband i barnkläder. Kraven säkerställer att kläderna inte kan utgöra någon brandrisk, kvävningsrisk eller att små detaljer som paljetter eller stenar riskerar att lossna. Alla leksaker är CE-märkta där det krävs enligt EU:s leksaksstandard.

Vi har också en lista med kemikaliekrav som säkerställer att inga förbjudna, farliga eller allergiframkallande ämnen förekommer i Ellos produkter. Detta kontrollerar vi genom att utföra tester på ackrediterade testinstitut. Alla leverantörer ska också kontrollera att inga brutna nålar finns kvar i produkterna och måste kunna visa dokumentation på detta.

Utöver detta deltar Ellos aktivt med att ta fram och standardisera nya riktlinjer för att säkra barnkläder på europeisk nivå, tillsammans med Svensk Standard Standardisering (SIS) och Konsumentverket.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET