Hållbarhet

Säkerhet & Tester


Startsida    Kemikalier    Kvalitetstester    Barnsäkerhet    Djurhållning    Skönhet

Vi tillåter inte äkta päls i vårt sortiment eller att våra produkter testas på djur.

#ellosactionlist

Djurhållning


På Ellos följer vi en god djurhållning och tar alltid avstånd från djurplågeri.

Djurens rättigheter och välmående är viktigt för oss och vi arbetar alltid för en god djurhållning. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa en god djurhållning och vi har som målsättning att förbättra djurens välmående genom hela värdekedjan, från betesmark till transport och slakteri.

Vår ambition är att arbeta för att uppnå en full spårbarhet från uppfödare till leverantörer. Vi anser att det är viktigt att hålla en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och att samarbeta med andra företag och organisationer för att tillsammans kunna bidra till en bättre djurhållning i vår bransch.

Sedan 2010 är Ellos medlemmar i den internationella överenskommelsen Fur Free Alliance. Vi tillåter inte äkta päls i vårt sortiment eller att våra produkter testas på djur. Alla produkter och ingredienser måste också följa Europeiska rådets direktiv, 1223/2009. Nedan följer vår policy gällande produkter med animaliska fiber.

Djurtester
- Accepterar inte några djurtester för våra skönhetsprodukter, varken under produktion eller på färdiga produkter.

Skinn
- Accepterar endast skinn från djur som fötts upp för livsmedelsindustrin där skinnet är en restprodukt.

Exotiskt skinn
- Accepterar inte skinn från exotiska djur som exempelvis ormar, krokodiler, alligatorer eller ödlor.

Päls
- Accepterar inte produkter som innehåller äkta päls i vårt sortiment. Undantaget är fårpäls som räknas som skinn då fåren föds upp främst för köttproduktion.

Hund och katt
- Accepterar inte användning av delar från hund och katt.

Animaliska fibrer
- Accepterar inte angoraull i våra produkter.

Ull
- Accepterar inte mulesing, ett ingrepp som genomförs på merinofår för att undvika blåflugor som lägger ägg i merinofårets veckiga bakdel. Ellos tar avstånd från djurplågeri och accepterar inte klämmor som alternativ. Ellos säljer endast certifierade produkter i merinoull där leverantörerna garanterar mulesingfri merinoull.
- Accepterar endast ull från leverantörer med god djurhållning.
- Arbetar för en god djurhållning och har dialoger med leverantörer för att spåra hela värdekedjan.

Dun och fjädrar
- Accepterar inte dun eller fjäder från levandeplockade fåglar.
- Accepterar inte dun eller fjäder från tvångsmatade fåglar (för foie gras).
- Accepterar inte dun eller fjäder från utrotningshotade eller exotiska djurarter.
- Accepterar endast dun och fjäder från fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin där dunet eller fjädern är en restprodukt.
- Vi säljer endast dun- och fjäderprodukter som är certifierade med intyg som garanterar att dunet eller fjädern kommer från döda fåglar.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET