Made by Women


A SHORT STORY

Part 3/4


Vad innebär det att vara kvinna? Med det enda ordet följer så många föreställningar, så många idéer och förväntningar att människan inte ryms. För vad är de där föreställningarna om inte en kollision mellan det mänskliga och vad som förväntas av det kvinnliga?

Manuscript by Sanna Langelotz