Varukorg
Produktion

Sociala arbetsvillkor

För såväl oss som för våra kunder är det viktigt att Ellos produkter tillverkas i fabriker med goda arbetsförhållanden. Där det råder respekt för människa och miljö. För detta har vi etablerat en uppförandekod baserad på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omfattar barnarbete, tvingande arbetskraft, diskriminering, rättighet att tillhöra fackförbund, löner, förmåner, hälsa, arbetssäkerhet och miljö.

Alla nya leverantörer måste signera dessa etiska koder och intyga att de arbetar aktivt med att upprätthålla dem. För att säkerställa detta eftersträvar Ellos ett nära samarbete med samtliga leverantörer. Därtill genomför vår största samarbetspartner Kering Group Sourcing, KGS, regelbundet inspektioner och uppföljningar hos fabrikerna. För samarbetspartners utanför KGS genomför vi granskningar och uppföljningar via Bureau Veritas.

Sedan 2016 är Ellos också medlemmar i Accord Bangladesh, en oberoende överenskommelse mellan varumärken och fabriker. Tillsammans arbetar medlemmarna för en säker och trygg arbetsmiljö i Bangladesh.

Ansök om lån »
Mer info »