EllosSE
Varukorg
Produktion

Hållbar bomull

Bomull är en av världens mest använda textilfiber och står för hela 30% av världens textilkonsumtion. Med egenskaper som god slitstyrka, fuktabsorberande fiber och mjuk känsla är bomull ett användbart material till flera produktområden. Nackdelen med bomull är att den kräver stora mängder bekämpningsmedel, pesticider och vatten vid odling. Detta är ett stort problem eftersom bomullsodlingen sker i länder med varma och torra klimat där vatten dessutom är en resursbrist. Det skapar också mindre gynnsamma arbetsförhållanden för bomullsbönderna.

Ellos vill förebygga problematiken och istället bidra till en hållbar bomullsproduktion. Som medlemmar i Better Cotton Initiative och Cotton Connect kan vi tillsammans med andra företag vara med och förbättra den globala bomullsproduktionen.

BCI – Better Cotton Initiative

Sedan år 2015 är Ellos medlemmar i BCI, en världsomfattande organisation som utbildar bomullsodlare och lär ut metoder för en mer hållbar och resurseffektiv bomullsproduktion. BCI arbetar för att vatten- och kemikalieåtgången ska minskas samtidigt som bomullskörden ökar, arbetstagarnas förhållanden blir bättre, markkvaliteten förbättras och den biologiska mångfalden ökar. För mer information, gå in på www.bettercotton.org.

Ihop med Cotton Connect driver Ellos ett projekt där vi utbildar bomullsbönder i Indien enligt BCI:s principer. Cotton Connect verkar för en hållbar värdekedja för bomullsprodukter, bland annat genom utbildning av bomullsodlare för mindre miljöbelastade produktioner och bättre arbetsförhållanden. För mer information, gå in på www.cottonconnect.org.

År 2020 är Ellos mål att till 100% använda oss av bomull från mer hållbara källor såsom BCI, ekologisk eller återvunnen bomull. Idag är all vår ekologiska bomull certifierad enligt Global Organic Textile Standard (GOTS) eller Organic Content Standard (OCS).


1. Växelvis odling av sesam och bomull för att förbättra jordkvaliteten och binda mer vatten till grödorna.

2. På bilden ser du insektsfällor som används för att skydda bomullen från skadeinsekter. Fällorna används istället för kemikalier.

3. Mogen bomull. Bönderna utbildas i när och hur de skördar bomullen på bästa sätt, utan föroreningar såsom frörester och med bästa bomullslängden på fibrerna.

Ansök om lån »
Mer info »