Varukorg

Samhällsengagemang

Vi vill vara drivande för en ökad hållbarhet inom de områden där vi arbetar. Bäst möjlighet till framgång tror vi finns genom samarbeten. På så vis kan vi skapa långsiktiga och hållbara överenskommelser som påverkar branschen som helhet. Nedan finns några av de samarbeten och avtal som vi är en del av.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative (BCI) är ett världsomfattande, icke-vinstdrivande program som utbildar bomullsodlare och sprider principer för mer hållbar och resurseffektiv bomullsproduktion. BCI arbetar för att vatten- och kemikalieåtgången minskas samtidigt som bomullskördarna ökar, arbetstagarnas förhållanden blir bättre, markkvaliteten förbättras och den biologiska mångfalden ökar. Initiativtagare till BCI är bl.a. ideella miljöorganisationer, bomullsproducenter, klädföretag och branschorganisationer.

För mer information, gå in på www.bettercotton.org

UNHCR

UNHCR

Under 2015 utspelade sig den värsta humanitära krisen i modern tid, utan lösning i sikte. Vi är alla djupt berörda av den katastrof som utspelar sig med människor som är på flykt från krigets drabbade länder. Ellos är vänföretag med FNs flyktingorgan UNHCR och stöttar med bidrag för att hjälpa människor i nöd och på flykt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

För mer information, gå in på www.fnflykting.se

HelpatHand

Help@hand

Ellos samarbetar med Help@hand och bidrar till att utbilda ett antal flickor i Filippinerna genom att ge dem en högre utbildning så att de kan få ett riktigt arbete. Genom att handla någon av våra Sense of Karma produkter har du möjlighet att göra skillnad för flickorna i Filippinerna då en liten del av priset på dessa produkten går till Help@hand

För mer information, gå in på www.helpathand.se/bistand-utan-mellanhander

emmaus

Emmaus Björkå

Ellos samarbetar med Emmaus Björkå genom att skänka defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat gå till försäljning. Genom Emmaus Björkå kan majoriteten av produkterna återanvändas genom försäljning i Emmaus Björkås butiker eller som material för arbetsträning. Det som inte kan återanvändas av Emmaus Björkå skickas till en extern aktör och återanvänds till nya produkter.

För mer information, gå in på www.emmausbjorka.se/

Cotton connect

Cotton Connect

Cotton Connect är ett socialt företag som verkar för en hållbar värdekedja för bomullsprodukter, bland annat genom utbildning av bomullsodlare för en produktion som är mindre miljöbelastande och med bättre arbetsförhållanden.

För mer information, gå in på www.cottonconnect.org

djurens rätt

Djurens rätt

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. De är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

För mer information, gå in på www.djurensratt.se

El-kretsen

EL-Kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Uppgiften är att hjälpa producenter att uppfylla lagstadgade krav genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

För mer information, gå in på www.el-kretsen.se

Fur free retailer

Fur Free Alliance

Vi säljer inte äkta päls och pälsfri handel är ett självklart ställningstagande. 2010 skrev vi på Fur Free Alliance:s överenskommelse ”Retailer Commitment Against Fur (Pälsfri handel)”, vilket är ett avtal som Fur Free Alliance har med flera modeföretag. För att bli godkänd som företag krävs det att man inte använder sig av päls i sina produkter.

För mer information, gå in på www.furfreeretailer.com

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är en medlemsorganisation som har som syfte att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Gruppen fungerar även som en stödjande kunskapsplattform för medlemsföretagen i arbetet med att förebygga och motverka förekomsten av farliga ämnen i produkter. Kemikaliegruppen har möten med en öppen dialog och kontakt med andra inom branschen där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion. Gruppen drivs av Swerea IVF och genom Swerea finns tillgång till ett nätverk av bred expertis. Ellos är medlem i Kemikaliegruppen sedan 2007.

För mer information, gå in på www.swerea.se/samverkan/natverk/kemikaliegruppen

Borås stad

Språkvänner

Vårt samhälle står inför en stor utmaning när det gäller integration, en utmaning som växer i samband med flyktingtillströmningen. En nyckelfaktor för att komma in i samhället är att lära sig språket. Många immigranter saknar kontakt med personer som har svenska som modersmål för att kunna utveckla sina språkkunskaper. I samarbete med Borås Stad har Ellos Group lanserat ett program som vi kallar Språkvänner, där vi följer en SFI klass under en termin, bjuder in dom till vårt kontor varannan vecka över lunch då de får praktisera sitt svenska språk med ”språkvänner” inom Ellos Groups anställda.


Kemikaliegruppen

STWI - Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative startade 2010 som ett samarbetsprojekt mellan textil- och läderföretag i Sverige tillsammans med Stockholm International Water Institute. Vi arbetar tillsammans med att ta fram riktlinjer för att kunna minska vatten-, energi- och kemikalieanvändning i produktionen av våra produkter. Vi har varit med från starten och fler textilföretag har anslutit sig efter hand.

För mer information, gå in på www.stwi.se

SIS

SIS - Swedish Standards Institute

Vi vill påverka branschen. Vi vill veta mer. Och vi vill tänka lite längre än andra. Därför deltar vi i standardiseringsarbetet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute där vi bl.a. sitter med i arbetsgrupperna för barnsäkerhet, tvätt och kemi samt frågor kring skor och lädervaror.

För mer information, gå in på www.sis.se

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- oc modeföretag.

TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen då det gäller bland annat arbetsgivarfrågor, logistik, immaterialrätt, miljö & hållbarhet, forskning & utveckling och handelsfrågor.

För mer information, gå in på www.teko.se

TMR

TMR - näringslivets system för återvinning av förpackningar

Vi är anslutna till TMR. TMR är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

För mer information, gå in på www.tmr.se

Ansök om lån »
Mer info »