Varukorg
A better choice

Certifieringar

Vi vill erbjuda ett stort utbud av produkter som alla är tillverkade med hänsyn till människor och miljö. Därför arbetar Ellos i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att produkterna är hållbart producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier.

Olika certifieringar ställer olika krav men gemensamt är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt certifieringarna. Vilken certifiering en produkt uppfyller hittar du vanligen på tvättrådsetiketten eller på en hängande etikett på våra produkter.

Ekologisk textil

GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS - Global Organic Textil Standard

Är en internationell ekologisk märkning för kläder och textil som uppfyller både sociala och miljömässiga krav. Standardens krav tar hänsyn till hela värdekedjan från råvara till färdig produkt, från odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. En textilprodukt måste bestå av minst 70 % ekologisk fiberråvara för att kunna få GOTS märkas.

GOTS har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: En produkt måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber för att GOTS-loggan ska få användas. Övriga 5% får vara icke ekologisk natur- eller syntetfiber.
Klass 2: För produkter med 70-95 % ekologisk fiber används en annan variant där det ekologiska innehållet i % måste anges.

OCS – Organic Content Standard

OCS – Organic Content Standard

Är en märkning för ekologiskt textilt material. Standarden bekräftar ekologiskt innehåll och mängd ekologiskt material i slutprodukten, genom att spåra och kontrollera processerna och dess ursprung. OCS ställer inga krav gällande kemikalierestriktioner, miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten- och energiförbrukning), sociala aspekter, laglig efterlevnad till skillnad från GOTS utan endast att den består av ekologisk odlad fiber.

OCS har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: OCS 100 garanterar 100 % ekologiska material i en produkt.
Klass 2: OCS Blended garanterar 5-95 % ekologiska material.

Återvunnen textil

GRS – Global Recycling Standard

GRS – Global Recycling Standard

Är en internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutlig produkt. Den säkerställer att materialet innehåller återvunna delar och omfattar även miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter.

GRS har 2 olika certifieringar:
Klass 1: Endast produkter som består av minst 50 % återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt.
Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera detta i angivet % för varje material.

RCS – Recycling Claim Standard

RCS – Recycling Claim Standard

Är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav vad gällande miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten- och energiförbrukning), sociala aspekter, säkerhetsrelaterade frågor och lagstiftning. RCS täcker för produkter som består av 5 – 100% återvunnet material.

RCS har 2 olika certifieringar:
Klass 1: RCS 100 garanterar 100 % återvunnet material i en produkt.
Klass 2: RCS OCS Blended garanterar 5-95 % återvunnet material.

Miljömärkningar

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Är EU:s No 66/2010 officiella miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkten måste uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet för att kunna EU Ecolabel certifieras. En produkt som är EU Ecolabel-certifierad garanterar begränsning av användning av skadliga ämnen för hälsan och miljön samt minskad vatten- och luftföroreningar i produktionen.

Svanen

Svanen

Är en miljömärkning som tar hänsyn till medvetna val för miljön. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till färdig produkt. Svanen är även en garanti för att produktionen och produkten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav kontrollerade av en oberoende tredje part.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC – Forest Stewardship Council

Är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Träprodukter som är FSC-certifierade är hållbart avverkat med hänsyn till miljö och sociala förhållanden som skyddar hotade arter och stärker rättigheterna för arbetare och urfolk.

FSC har 3 olika certifieringar:
Klass 1: 100% from well-managed forest - vilket innebär att 100% av trämaterialet kommer från FSC-certifierad skog.
Klass 2: Mix from responsible sources - vilket innebär att trämaterialet från FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Produkten är inte helt FSC-certifierad men utan består av en blandning men följer strikta miljökrav.
Klass 3: Recycled - vilket innebär att trä eller pappret i produkten kommer från återvunnet material.

Övriga textila certifieringar

Bluesign®

Bluesign®

Är en internationell organisation som ställer krav på ansvar för miljö, hälsa och säkerhet inom produktionskedjan. Systemet är baserat på kriterier gällande resursanvändning och eliminering av farliga kemikalier innan produktionen startar samt säkerställer och kontrollerar miljövänlig och säker produktion. Resursåtgången av vatten och kemikalier granskas under hela processen. Bluesign® har 5 grundprinciper som baseras på hållbar användning och förbrukning inom; resursproduktivitet, konsumentsäkerhet, vattenemission, luftutsläpp samt hälsa och säkerhet.

Bluesign® har 2 olika klassificeringar:
Klass 1: Bluesign® Product. Den försäkrar att hela varan från tyg och även tillbehör som tråd, knappar och blixtlåst samt etiketten uppfyller kriterierna.
Klass 2: Bluesign® Approved. Den används till tyger som säkerställer att minst 90% av innehållet uppfyller kraven.

European Flax

European Flax

Är en premiummärkning för hög kvalitativ lin. Produkter som är European Flax-märkta garanterar att linet kommer från odling som tar hänsyn till miljön, ur aspekterna: ingen konstbevattning, inga genmodifierade grödor och inget spill. Passar utmärkt även för Cradle to Cradle certifiering.

För att en produkt skall kunna märkas upp som European Flax måste den bestå av 100% European Flax-certifierad lin. Den slutliga produkten måste bestå av en materialkomposition av 100% lin eller minst 50% linblandning. Blandning med övriga fibrer kan bestå av som högst 50% av totala materialkompositionen, dock får den inte bestå av ocertifierad lin.

Kravet för att kunna märka på produkten att den är European Flax är att produkten och leverantören är certifierad och garanterar spårbarhet i hela produktionsprocessen från planta till fiber.

OEKO-TEX Standard 100®

OEKO-TEX Standard 100®

Är ett test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Oeko-tex granskar så att produkterna inte innehåller hälsofarliga ämnen som är reglerade inom EU:s REACH kandidatlista över förbjudna ämnen. Oeko-Tex är en humanekologisk märkning. Oeko-tex har 4 klassificeringar baserade på tester utifrån textiliernas användningsområden. Ju mer hudkontakt och känsligare hud, desto högre humanekologiska krav måste uppfyllas. Klass 1 testas enligt de allra strängaste kriterierna.

OEKO-TEX Standard 100® har 4 olika certifieringar:
Klass 1: Testas på textilier och textila leksaker för barn upp till 3 år som exempelvis underkläder, sparkbyxor, bäddutrustning, tygleksaker, etc.
Klass 2: Testas på textilier som kommer i direkt hudkontakt med en stor del av sin yta som exempelvis underkläder, sängkläder, frotté, skjortor, blusar, strumpor, etc.
Klass 3: Testas på textilier som inte alls eller bara med en mindre del av sin yta kommer i kontakt med huden som exempelvis jackor, rockar, mellanlägg etc.
Klass 4: Testas på inrednings- och dekorationsmaterial som exempelvis dukar, draperier, möbeltyger, madrasser etc.

*Oeko-tex Standard 100® är en humantoxikologisk märkning och klassificeras inte under A Better Choice.

Certifieringar för Ellos Skönhet

Ecocert

Ecocert

EcoCert är det största certifieringsorganet i Europa och USA. De kontrollerar och granskar innehållet i produkten från råvara, produktion och förpackning inom kosmetika. En produkt som är EcoCert-certifierad innebär inte per automatik att den är 100% ekologisk. Kraven ger nämligen utrymme för att produkten kan till 5% av innehållet bestå av syntetiska eller onaturliga ingredienser.

Kriterier:

  • 95% naturliga ingredienser, varav 10% måste vara ekologiska. Vatten räknas som en naturlig ingrediens.
  • Att produkterna inte är testade på djur.
  • Att förpackningen är biologiskt nedbrytbar.
Soil Association

Soil Association

Soil association är Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan. Certifieringen betraktas rent allmänt som en synnerligen strikt och sträng standard för certifiering av ekologiska och naturliga varor. En vara märkt med ”Soil Association Organic standards” måste minst innehålla 95% ekologiska ingredienser.

Kriterier:
Klass 1: Ekologisk: måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser.
Klass 2: ”made with xx% organic ingredients”: måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser. Vatten är inte inkluderad.

CosmeBio

CosmeBio

Cosmebio är en fransk organisation som sedan 2003 granskar innehåll och produktionens påverkan på miljön. Produkterna får inte testas på djur och får inte innehålla syntetiska dofter.

Kriterier:

  • Cosmetique Eco: minst 95 % av ingredienserna av naturligt ursprung, varav minst 5% måste vara ekologiska. Max 5% av ingredienserna får vara syntetiska.
  • Cosmetique Bio: minst 95% av naturligt ursprung, 10% av dessa måste vara ekologiska. Max 5% av ingredienserna får vara syntetiska.
NaTrue

NaTrue

NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan med mål att skapa en internationell standard. NaTrue arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för konsumenten och miljön.

Kriterier:
Klass 1: NaTrue Organic Cosmetics – ekologisk naturkosmetik: produkten måste vara 100% naturlig och 95% av ingredienserna måste vara ekologiska.
Klass 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – naturkosmetik med ekologiska ingredienser: produkten måste innehålla minst 90% naturliga ingredienser och 70% av ingredienserna måste vara ekologiska.

USDA Organic

USDA Organic

USDA står för United States Department of Agriculture och bedrivs av det amerikanska jordbruksverket.

Kriterier:
Klass 1: USDA 100% Organic: 100% ekologiska ingredienser.
Klass 2: USDA Organic: 95% ekologiska ingredienser.
Klass 3: ”Made with xx% organic ingredients”: produkten måste bestå av minst 70% ekologiska ingredienser.

Ansök om lån »
Mer info »