Today is Tomorrow - Hållbarhet på Ellos
Varukorg

Today is Tomorrow i korthet

Det finns få, om något, företag som är 100% hållbart. Vi på Ellos har kommit en bit på vägen, men vi har mycket kvar att göra. Vi kallar vårt arbete mot ett hållbart Ellos för ”Today is Tomorrow”. Vi på Ellos vet, att det vi gör idag kommer att påverka oss imorgon. Vi vill vara med och skapa en affär som är en del av lösningen för framtiden. Därför ska vi fråga oss själva varje dag: ”vad gör Ellos idag för att världen ska bli lite bättre imorgon?”

Today is Tomorrow inkluderar allt vårt arbete mot att bli ett mer hållbart företag. Allt ifrån att vi ska ha mer miljövänliga material i våra produkter, till att vi ska använda mindre energi i våra kontorslokaler.

1. Kunder

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att handla hållbart genom att erbjuda ett stort utbud av bra produkter som är producerade på ett bättre sätt för människan och miljön. Vi tror på en öppen och tillmötesgående dialog. Våra kunder ska alltid kunna lita på våra råd och också att våra produkter är producerade på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

2. Anställda

Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och ger alla samma möjligheter i en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och kreativ. Kompetens, lojalitet och entreprenörsanda gör det möjligt för oss att nå våra mål. Vår nyckel till framgång är kontinuerlig utveckling, genom kreativa lösningar, engagemang och samarbete.

3. Leverantörer

Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners delar vår syn på affärsetik, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden. Vi tror på samarbete och arbetar tillsammans med våra leverantörer för att kontinuerligt förbättra hållbarheten i vår värdekedja.

4. Miljö

Vi jobbar dagligen med att minimera vår miljöpåverkan i alla våra led. Vi vill att våra produkter tillverkas och hanteras med omtanke för människor och miljö. Vi strävar också efter att använda naturresurser mer effektivt och minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi arbetar även aktivt för att öka vår återvinning och återanvändning av material i våra produkter.

5. Samhälle

Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling på de orter där vi bedriver verksamhet, genom att stödja gärningar och initiativ som gör långsiktig skillnad, och detta alltid från en icke-politisk eller icke-religiös ståndpunkt. Vi är involverade i olika projekt och samarbeten som avspeglar våra värderingar och visioner om en hållbar framtid.

Hållbarhet är en naturlig och värdeskapande del i vår dagliga verksamhet. Hållbarhet och ett långsiktigt perspektiv är ledstjärnor som utmanar oss att vara innovativa, nyfikna och transparenta. Vi vill bidra till en bättre värld för framtida generationer och strävar efter att skapa en affär som en del av lösningen.

Vi har startat en resa mot ett mer hållbart Ellos, och vi hoppas att du som kund vill vara en del av vår resa!  

Ansök om lån »
Mer info »