Minska vår miljöpåverkan - Ellos.se
Varukorg

Minska vår miljöpåverkan

Med ambitionen att bli ett mer ansvarsfullt företag är det viktigt att se över vår resursförbrukning i vår egen drift. Vårt mål är att minimera vår resursförbrukning och mängden avfall, samtidigt som vi försöker hitta lösningar för att kunna återanvända och återvinna allt vi kan. Arbetet med att minska vår miljöpåverkan går hand i hand med att vi minskar våra kostnader genom att använda resurser mer effektivt. Genom en årlig miljörapportering har vi möjlighet att utvärdera vår verksamhets miljöpåverkan och ständigt förbättra oss.

Minskad energiförbrukning och förnyelsebar el

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår elförbrukning i våra lokaler i Viared, och vi mäter och följer upp vår energiförbrukning årligen. Under 2015 bytte vi avtal så att vi all el kommer från förnyelsebara källor, vilket har minskat koldioxidutsläppen från vår elförbrukning med 60%.

Effektiva transporter

Vår största effekt när det gäller utsläpp av koldioxid orsakas av transporten av våra produkter från våra leverantörer till vårt lager, och vidare till våra kunder.

De flesta av våra långväga transporter sker med båt. Fartyg förbrukar minst energi eftersom de kan transportera stora volymer och är därför ett mindre miljöpåverkande alternativ än flyg och bil. Vi arbetar aktivt för att minimera våra flygtransporter. Vi packar våra varor så att de ska ta så lite plats som möjligt vid transporter och vi strävar efter att arbeta mer proaktivt med våra transportörer för att effektivisera transporterna och minska utsläppen.

Återvinning och källsortering

Cirkulär ekonomi, där resurser återanvänds och återvinns, är en av hörnstenarna för att vi ska lyckas uppnå hållbarhet i längden. Vi vill ta vår del av ansvaret.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår källsortering, och mer än 90% av vårt avfall från våra lokaler i Viared källsorteras. Majoriteten av avfallet består av wellpapp och mjukplast från emballage. Vi arbetar kontinuerligt med att minska det avfall som inte alls kan återvinnas.

Textilåtervinning

Tillverkningen av kläder och textil är en resurskrävande process, återanvändning eller återvinning är ett bättre alternativ än att slänga det i soporna.

Ellos samarbetar med olika organisationer och leverantörer för att hitta lösningar att öka andelen av återanvändning eller återvinning av textil. Defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat gå till försäljning kan, genom samarbete med Renewcell, Emmaus Björkå och Borås Idésömnad, återvinnas till ny textil, återanvändas, omvandlas till nya produkter och material eller förbrukas som material för arbetsträning.

Vi har även börjat använda återvunna fibrer i vårt sortiment i form av återvunnen polyester tillverkade av förbrukade PET-flaskor. Ambition är att fortsätta öka andelen återvunnen polyester och andra återvunna fibrer i sortimentet.

Vi är med i flera samarbeten inom återvinning:

TMR - näringslivets system för återvinning av förpackningar

Vi är anslutna till TMR. TMR är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

För mer information, gå in på www.tmr.se

T4RI

Textiles for Recycling Initiative bildades på initiativ från Svensk Handels medlemsföretag för att skapa bättre förutsättningar för återanvändning och återvinning av textilier. Vi vill ta vår del av ansvaret för att textilier återanvänds och återvinns på bästa sätt. Vi vill vara med och verka för ett kretsloppssamhälle och sätta miljönyttan i fokus. T4RI är aktiva i dialogerna kring återanvändning, återvinning och producentansvar av textil. Genom samarbetet med T4RI vill vi hitta lösningar som kan förenkla samarbetet med olika aktörer inom textilåtervinning.

För mer information, gå in på www.svenskhandel.se

Emmaus Björkå

Ellos samarbetar med Emmaus Björkå genom att skänka defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat gå till försäljning. Genom Emmaus Björkå kan majoriteten av produkterna återanvändas genom försäljning i Emmaus Björkås butiker eller som material för arbetsträning. Det som inte kan återanvändas återvinns till ny textil.

För mer information, gå in på www.emmausbjorka.se

Ansök om lån »
Mer info »