EllosSE
Varukorg
Sortiment

Kvalitetstester

Kvalitet är viktigt för oss, både för att säkra att våra produkter inte utgör någon risk vid användning och att den håller en hög kvalitetsnivå. För att säkerställa att våra produkter uppfyller detta förbinder sig våra leverantörer att följa europeisk och svensk lagstiftning. Om våra krav skiljer sig från de länderna vi är verksamma i, så tillämpas alltid de mest strikta kraven.

Våra leverantörer är skyldiga att följa våra kvalitetskrav för att validera produkternas egenskaper såsom funktionalitet, hållbarhet och säkerhet. Leverantörerna måste utföra tester innan produktionen startas och produkterna måste godkännas innan de levereras till oss.

Tester genomförs kontinuerligt under hela produktionsprocessen samt på slutprodukten. Det utförs även stickprov för att garantera att kvalitetskraven uppfylls. Nedan beskrivs våra mest förekommande tester:

Tvättest
Vid tvätt kan en produkt förändras i färg och form. För att säkerställa att produkten håller Ellos kvalitetskrav görs en helhetskontroll av produkten före och efter tvätt. I tvättestet kontrolleras bland annat krympning, vridning, sömskridning och om färgen håller.

Torr- och våtfällningstest
Ellos utför torr- och våtfällningstester på samtliga textila produkter som produceras. På mörka produkter tex denimplagg upplyses risken för torrfällning genom en varningsetikett, då mörk denim kan färga av sig på ljusa möbler och kläder eftersom tyget är kraftigt infärgat.

Färghärdighet
Vissa färger kan färga av sig vid tvätt eller i kontakt med vatten vilket kan förstöra såväl produkten som material den kommer i kontakt med. Ett sätt att förhindra detta är att tvätta produkterna med liknande färger.

Nopptest
Vissa material har en tendens att bilda noppor. Lösa fiberändar kan filta ihop sig och bilda noppor på materialets yta. Tester utförs för att kontroller att produkten uppfyller våra krav på pilling.

Nickeltest
Nickel kan orsaka allergi. Vi tester knappar, blixtlås, smycken och andra metalldetaljer som kommer i kontakt med huden för att kontrollera nickelförekomsten. Vi följer de lagkrav som EU har fastställt.

Flamtest
Tunna cellulosamaterial är lättantändliga och kan innebära en brandfara. Vi accepterar inga cellulosamaterial under 60g /m2 av brandsäkerhet och testar alla material som anses riskfyllda för att säkerställa att de uppfyller gällande lagstiftningar och rekommendationer.

Kemikalie- och pH-tester Utöver REACH har vi har en restriktionslista på kemikalier som inte får användas i produktion eller påträffas i den färdiga produkten. Detta med anledning av deras ohälsosamma eller miljöfarliga egenskaper. Vi utför rutinmässiga kontroller för att försäkra oss om att leverantörerna efterföljer våra krav gällande exempelvis förbjudna azofärgämnen, formaldehyder, ftalater och pH-värde.

Sol-, salt- och klorblekningstest
Badkläder används i tuffa klimat och väderförhållande som påverkar plaggets utseende. Vi testar alla badkläder för att säkra att färgen inte bleks eller förändras i solljus, saltvatten och klor.

Ansök om lån »
Mer info »