BoKvar

BoKvar är en frivillig gruppförsäkring som löper en månad i taget och lämnar ersättning i upp till 365 dagar per tillfälle om du är helt arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Med hel arbetsoförmåga menas 100% sjukskrivning eller 100% frånvaro från arbete för vård av nära anhörig.

Vem kan teckna försäkringen BoKvar
Försäkringen kan tecknas av privatperson som fyllt 18 men inte 60 år och är bosatt i Sverige. Personen ska vara inskriven i Försäkringskassan. Du får inte vara sjukskriven eller vårda nära anhörig när försäkringen tecknas.

Vad omfattar försäkringen BoKvar
BoKvar gäller för hel arbetsoförmåga på grund av olycksfall, sjukdom, sjukhusvistelse eller vid vård av nära anhörig. Försäkringen lämnar även ersättning i händelse av att försäkrad avlider till följd av ett olycksfall i Sverige eller utomlands (om vistelsen inte är längre än tre månader).

Försäkringen gäller med följande begränsningar
Ersättning utbetalas inte;
• om arbetsoförmågan inträffar inom 60 dagar från anslutning till försäkringen (kvalificeringstid),
• under de första 30 dagarna du är helt arbetsoförmögen (karenstid),
• om du har fått ersättning från försäkringen och inte varit fullt arbetsför i 180 dagar innan du ansöker om nytt ersättningskrav.


Teckna online » Förköpsinformation om BoKvar. Du har rätt till denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den.

 » Försäkringsvillkor

 » Skadeblanketter

 » Försäkringsvillkor innan 2015-02-01

 » Skadeblanketter för skador innan 2015-02-01


Ring vår kundtjänst på tel 033-720 73 05 om du har ytterligare funderingar.

Ersättningsnivåer och pris
Du väljer ersättningsnivå i samband med ansökan om anslutning till försäkringen. Vald ersättningsnivå bör dock högst motsvara 60 % av din bruttolön. Om både du och din make/maka/sambo/partner tecknar BoKvar samtidigt får ni båda 10% rabatt på nedan månadspremie!

Premie   Ersättning
79 kr/mån 2000 kr/mån
139 kr/mån   4000 kr/mån
199 kr/mån   6000 kr/mån

Vid begäran om ersättning
Försäkringen kan nyttjas när du är helt arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Då lämnas ersättning från och med den 31:a dagen. Du kan få ersättning i upp till 365 dagar.

Har du rätt till ersättning på grund av hel arbetsoförmåga lämnar försäkringen ersättning med den ersättningsnivå som du har valt. Ersättningen utbetalas i efterskott.

Vid dödsfall på grund av olycksfall utbetalas ett fast belopp om 50 000 kr till dödsboet.

Ångerrätt och uppsägning
Ångerrätten gäller i 30 dagar och försäkringen kan sägas upp när som helst med omedelbar verkan utan kostnad. Eventuellt redan inbetald premie återbetalas till kunden.

Anknuten förmedlare
Försäkringen BoKvar förmedlas av Ellos Finans AB som är en anknuten förmedlare till försäkringsgivaren. Ellos Finans är ett finansbolag registrerat hos Bolagsverket och har rätt till en ersättning om cirka 10 % av den totala premien.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är Mapfre Asistencia Filial, registrerat hos Bolagsverket med orgnr 516408-2777. Mapfre Asistencia Filial är filial till Mapfre Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., C.I.F.: A-79194148, Registro Mercantil Central, adress: Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, Madrid (Spanien).
Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.