Betalförsäkring

En trygghet när något oförutsett händer

Du som har ett konto hos Ellos har möjlighet att teckna en Betalförsäkring, förmedlad av Resurs Bank AB, vilken även innefattar ett varuskydd. Försäkringen är framtagen i samarbete med Solid Försäkringar och Ellos kreditpartner Resurs Bank och hjälper dig med månadsbeloppen för din kredit om något oförutsett skulle hända.


  » Förmedlingsinformation


Skadeanmälningar Betalförsäkring

  » Arbetslöshet/sjukskrivning/sjukhusvistelse

  » Varuskydd

  » Dödsfall på grund av olycka


Försäkringsgivare är Solid Försäkringsaktiebolag

Försäkringsförmedlare är Resurs Bank AB


Försäkringens pris: Premien beräknas på den, vid tidpunkten för avisering, aktuella skulden på det försäkrade kontot och är f.n. 0,67 % av den totala skulden. Den lägsta premien att betala är 19 kr.


Läs mer om och teckna din Betalförsäkring hos Resurs Bank här

eller ring Resurs Banks kundtjänst på tel 033-435 75 00 om du har några frågor eller funderingar.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.