Ellos elektronikförsäkring

En 6 månaders oturförsäkring ingår alltid när du handlar hemelektronik och hushållselektronik hos oss. Om försäkringen
Utöver sedvanlig garanti via leverantörens garantivillkor ingår även Ellos elektronikförsäkring under 6 månader från och med inköpsdatum. Försäkringen är endast giltig för den ursprungliga ägaren och förfaller vid ägarbyte.

Omfattning
Försäkringen omfattar alla typer av skador till följd av plötslig oförutsedd händelse på produkten som inte kan anses som garantiärenden eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Gäller ej stöld eller förlust.

Självrisk
Självrisken är 10 % av varans pris som betalats för produkten.

Hur gör jag för att anmäla en skada?
1. Kontakta Ellos snarast dock senast sex månader efter kännedom om skadan. Fyll i skadeanmälan nedan eller ring vår kundservice om du har ytterligare frågor. Telefon 033 – 33 000.
2. Skicka in produkten till Ellos med bipackad skadeanmälan.
3. Ellos verkstad gör en kontroll av produkten. Vid garantiärende gäller ordinarie garantivillkor.
4. Produkten repareras i första hand eller byts ut mot en ny eller likvärdig produkt.
5. Produkten skickas därefter till dig.
6. Självrisk regleras via konto/faktura eller debiteras vid postförskott.

  » Blankett för skadeanmälan

  » Produktspecifikation

  » Försäkringsvillkor

  » Försäkringsvillkor om du har handlat före 2016-05-01


För elektronikprodukter med inköpsdatum före 2016-05-01 gäller 24 månaders fri försäkring.

Försäkringsförmedlare
JLT Risk Solutions AB

Försäkringsgivare
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Org nr 516407-0384.
Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.