Olycksfall-dödsfall


* Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för Olycksfall - dödsfall *

Om du som har tecknat försäkringen, har några funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice på
tel 033-720 72 90
, eller klicka på länkarna nedan för mer information.


  » Läs mer om ersättningar och premienivåer

  » Försäkringsvillkor

Försäkrad person   Månadspremie
Huvudförsäkringstagare   59 kronor
Huvudförsäkringstagare och make/maka/partner   79 kronor
Huvudförsäkringstagare och barn   79 kronor
Familj – Huvudförsäkringstagare, make/maka/partner och barn   79 kronor
Ellos är en märkesbenämning som tillhör Ellos Group AB. Ellos Finans AB, med registreringsnummer 556311-5301, med registrerad adress Box 901, 501 10 BORÅS, har tecknat ett avtal med Stonebridge International Insurance Ltd. avseende distribution av Stonebridge International Insurance Ltd.s försäkringar. Ellos Finans AB är registrerade vid Bolagsverket såsom anknuten förmedlare av försäkringar åt utländska Stonebridge International Insurance Ltd. Ytterligare information om registreringen finns på webbadressen www.bolagsverket.se, på telefonnummer +46-(0)60-184000, på e-postadressen bolagsverket@bolagsverket.se, eller på adressen Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Stonebridge International Insurance Ltd. har i avtal påtagit sig ansvar i förhållande till dig som kund för ren förmögenhetsskada som kan uppstå till följd av brister i Ellos Finans AB:s förmedling. Uppdrag att utföra telemarketingtjänster åt Stonebridge International Insurance Ltd. är: Aditro Customer Service AB, med registreringsnummer 556586-1001, med regitrerad adress Box 1102, 172 22 Sundbyberg, är registrerade vid Bolagsverket såsom anknuten förmedlare av försäkringar åt utländska Stonebridge International Insurance Ltd. Ytterligare information om registreringen finns på webbadressen www.bolagsverket.se, på telefonnummer +46-(0)60-184000, på e-postadressen bolagsverket@bolagsverket.se, eller på adressen Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Stonebridge International Insurance Ltd. har i avtal påtagit sig ansvar i förhållande till dig som kund för ren förmögenhetsskada som kan uppstå till följd av brister i Aditro Customer Service ABs förmedling. Stonebridge International Insurance Ltd. erlägger provision till Ellos Finans AB baserat på antal sålda försäkringar och har uppdragit åt Aditro Customer Service AB att utföra telemarketingtjänster för sin räkning. Aditro Customer Service AB ersätts av Stonebridge International Insurance Ltd. baserat på nedlagd tid. Ingen annan ekonomisk relation (inklusive kvalificerat innehav) finns mellan Stonebridge International Insurance Ltd. och någon av dess försäkringsförmedlare. Försäkringsgivare: Stonebridge International Insurance Ltd är ett brittiskt försäkringsbolag som specialiserat sig på olycksfallsförsäkringar och med verksamhet i Sverige i enlighet med reglerna för frihet att tillhandahålla tjänster, och som är underkastat föreskrifterna från den engelska myndigheten Financial Services Authority (FSA), med registreringsnummer 203188. Registreringsinformationen kan kontrolleras på webbadressen www.fsa.gov.uk/register eller genom att ringa FSA på telefonnummer +44 0 207 066 1000; samt hos Finansinspektionen, E-postadress: finansinspektionen@fi.se, webbadress www.fi.se, eller telefonnummer: 08-787 80 00. Försäkringsgivaren omfattas av den brittiska ansvarsfonderingen ”Financial Services Compensation Scheme”, som kan åberopas i händelse av att försäkringsgivaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna försäkring. Stonebridge International Insurance Ltd. Registreringsnummer 3321734. (Companies House, England) Styrelsens säte: Braywick Gate, Braywick Road, Maidenhead, SL6 1DA, Storbritannien Klagomål på förmedlingen kan framställas till klagomålsansvarige, som är Kundservicecenter.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.