Hållbarhet på Ellos

Hållbarhet är en naturlig och värdeskapande del i företagets vardagliga verksamhet. Hållbarhet och ett långsiktigt perspektiv är ledstjärnor som utmanar oss att vara innovativa, nyfikna och transparenta. Samtidigt skapar det värde till våra kunder, anställda, affärspartners, ägare och till de samhällen vi verkar i. Vi vill bidra till en bättre värld för framtida generationer och strävar efter att skapa en affär som en del av lösningen.

Hållbarhetsprinciper

Kvalitet är viktigt för oss. För att du som kund ska känna dig säker med våra produkter ställer vi höga krav på de varor vi köper in. För att garantera hög kvalitet och säkerhet kräver vi att våra leverantörer följer europeisk och svensk lagstiftning. Om våra krav skiljer sig från de olika ländernas krav så kräver vi alltid att de mest strikta kraven uppfylls.

Ellos har krav på tester som validerar produktens egenskaper, funktionalitet, hållbarhet och säkerhet som leverantörerna måste utföra innan produkterna kan godkännas och levereras till oss. Exempel på kvalitetstester som utförs för att säkerställa kvaliteten i våra produkter är tvättest, färghärdighet, nopptest, nötningstest och flamtest. Testerna genomförs på slutprodukten men även kontinuerligt under hela produktionsprocessen. Särskilda tester och stickprov görs för att säkerställa att vi uppnår våra kvalitetskrav.

Kunder

Vi tror på en öppen och tillmötesgående dialog. Våra kunder ska alltid kunna lita på våra råd och också att våra produkter är producerade på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Anställda

Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och ger alla samma möjligheter i en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och kreativ. Kompetens, lojalitet och entreprenörsanda gör det möjligt för oss att nå våra mål. Vår nyckel till framgång är kontinuerlig progress.

Leverantörer

Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners delar vår syn på affärsetik, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden. Vi tror på samarbete och arbetar tillsammans med våra leverantörer för att kontinuerligt förbättra hållbarheten i vår värdekedja.

Miljö

Vi strävar för att bidra till en hållbar framtid genom att använda naturresurser mer effektivt och minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Samhälle

Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling på de orter där vi bedriver verksamhet, genom att stödja gärningar och initiativ som gör långsiktig skillnad, och detta alltid från en icke-politisk eller icke-religiös ståndpunkt.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.