Ellos produktansvar och kvalitet

Vi vill att de produkter som säljs på Ellos tillverkas med omtanke för människor och miljö. Ellos äger inga egna fabriker utan har ett tätt samarbete med inköpskontor och leverantörer i Asien och Europa. Merparten av vårt sortiment är egen design vilket ger oss större möjlighet att påverka varornas miljöpåverkan redan i designstadiet. Innan vi påbörjar ett samarbete med en ny leverantör, måste leverantören signera vår uppförandekod, vilken innehåller krav och kriterier gällande mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden som leverantören förbinder sig till att följa.

Vi ställer höga krav på våra produkter, som måste uppfyllas för att du som kund ska känna dig trygg. I vårt produktansvar utgår vi från att produkten är säker, har en bra kvalitet, inte innehåller farliga kemikalier samt har producerats med omtanke för människan, miljö och med hänsyn till djurens rättigheter.

Kvalitet

Kvalitet är viktigt för oss. För att garantera hög kvalitet och säkerhet kräver vi att våra leverantörer följer europeisk och svensk lagstiftning. Om våra krav skiljer sig från de olika ländernas krav, kräver vi alltid att de mest strikta kraven uppfylls.

Ellos har krav på tester som validerar produktens egenskaper, funktionalitet, hållbarhet och säkerhet som leverantörerna måste utföra innan produkterna kan godkännas och levereras till oss. Exempel på kvalitetstester som utförs för att säkerställa kvaliteten i våra produkter är tvättest, färghärdighet, nopptest, nötningstest och flamtest. Testerna genomförs på slutprodukten men även kontinuerligt under hela produktionsprocessen. Särskilda tester och stickprov görs för att garantera att vi uppnår våra kvalitetskrav.

Tvättest

Vid tvätt kan ett plagg förändras i färg och form. För att säkerställa att plagget håller Ellos kvalitetskrav görs en helhetskontroll av plagget före och efter tvätt. I tvättestet kontrolleras krympning, vridning, sömskridning, hål av uddstött nål och om färgen håller vid tvätt med mera.

Torr- och våtfällningstest

Ellos utför torr- och våtfällningstester på samtliga plagg som produceras. På mörka denimplagg upplyser vi om risken för torrfällning genom en varningsetikett, då mörk denim kan färga av sig på ljusa möbler och kläder eftersom tyget är kraftigt infärgat.

Nopptest

Vissa material har en tendens att bilda noppor. Lösa fiberändar filtar ihop sig och bildar noppor på materialets yta. Dessa material testas för att kontrollera att de uppfyller våra krav.

Nickeltest

Knappar, blixtlås, smycken och andra metalldetaljer som kommer i kontakt med huden nickeltestas. Vi följer de lagkrav som EU har fastställt.

Flamtest

Ellos förbinder sig till att följa de krav som gäller flamsäkerhet. Vi testar material som anses riskfyllda och säkrar att de uppfyller gällande lagstiftning och rekommendationer.

Kemikalie- och pH-tester

Vi har sedan flera år en lista som omfattar kemikalier som inte får användas överhuvudtaget i produktionen därför att de har hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Kemikalier i restriktionslistan får inte användas vid tillverkning och inte påträffas i den färdiga produkten. Vi utför rutinmässiga kontroller för att försäkra oss om att leverantörerna efterföljer våra krav gällande förbjudna azofärgämnen, formaldehyder, ftalater och pH-värde.

Sol-, salt- och klorblekningstest

Badkläder används i klimat och väderförhållande som påverkar plaggets utseende. Vi testar alla badkläder för att säkra att färgen inte bleks eller förändras i solljus, saltvatten och klor.

Kemikalier

I produktionen tillsätts kemikalier vid olika produktionssteg för att till exempel göra färgen och trycket beständigt eller funktionsplagget vattenavvisande. Många kemikalier är helt ofarliga, men vissa kan vara skadliga. Vi arbetar aktivt med att begränsa och fasa ut skadliga kemikalier med hänsyn för både leverantörernas och kundernas hälsa samt utifrån säkerhetsrisk och ur miljösynpunkt. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga med våra produkter.

Därför ställer vi höga krav när det gäller kemikalier. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade angående rådande lagstiftning, där bland annat EU:s kemikalielagstiftning REACH ingår och vi fasar ut de kemikalier som visar sig vara skadliga. Det är viktigt att vi vet vilka kemikalier som används och vilka effekter dessa har på människan och miljön. Vi deltar aktivt i olika nätverk för att skaffa information och kunskap om kemikalierisker för att minska de negativa effekterna av kemikalieanvändning i produktionen och hitta ersättningar för farliga, skadliga och oönskade kemikalier. Vi är bland annat medlemmar i Swereas Kemikaliegruppen för att säkra att vi håller oss uppdaterade inom dessa frågor.

Alla våra leverantörer förbinder sig till att följa våra krav. Vi gör stickprov för att säkerställa att våra krav följs. För oss är det självklart att vi är konsekventa och agerar lika på samtliga av våra marknader, vi följer därför den hårdaste lagstiftningen i de länderna vi agerar. Vi är restriktiva mot produkter som innehåller antibakteriella ämnen, PVC, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen (PFC). Vi jobbar aktivt med att fasa ut dessa ur vårt sortiment. Vi använder Rudolf Bionic Finish Eco, en fluorkarbonfri vattenavvisande impregnering som är ett mer miljövänligare alternativ.

Barnsäkerhet

Vårt kvalitets- och säkerhetsarbete är extra viktigt när det gäller vårt barnsortiment. Vi har särskilda och striktare miljö- och säkerhetskriterier för barn än för övriga sortiment. Alla våra barnkläder ska följa kraven i den europeiska standarden EN 14682. Dessutom ska varorna vara designade och anpassade för just barn. Ellos policy är att våra barnkläder aldrig får utgöra en risk för barnet. Därför jobbar vi aktivt med att göra våra barnkläder säkra att använda.

Vi ställer särskilda mekaniska, fysikaliska och kemiska krav på vårt barnsortiment som uppfyller den europeiska och svenska lagstiftningen. Våra barnkläder ska uppfylla uppsatta krav för flamskydd, snoddar, band och knappar. Alla leksaker måste vara CE-märkta vilket innebär att leksaken uppfyller EU:s leksaksstandard och gemensamma krav på säkerhet. EU:s leksaksdirektiv fastställer väsentliga säkerhetskrav som en leksak måste uppfylla. Samtliga barnprodukter ska uppfylla våra krav på kemikalier och vad gäller hygienprodukter för barn har Ellos strängare krav än vad lagstiftningen kräver. Utan att kompromissa med produktens kvalitet har vi bland annat valt att bara arbeta med doftämnen som minimerar risken för allergi.

Ellos deltar aktivt i arbetet med att ta fram och standardisera riktlinjer för säkra barnkläder i Sverige och på europeisk nivå genom samarbete och dialoger med Svensk Standard Standardisering (SIS).

Nedan följer några av de säkerhetskrav som ska vara uppfyllda på de varor som riktar sig mot barn.

Brutna nålar

Alla leverantörer som producerar barnplagg för Ellos räkning ska kunna uppvisa dokumentation gällande brutna nålar för att säkerställa att inga delar från trasig synål finns kvar i plaggen.

Etisk design

Vi designar våra barnkläder för att passa barn. Vi tänker mycket på hur de ska vara utformade för att anpassas efter barnens lekförmåga och inte verka stötande för någon. Det innebär att vi väljer bort vissa symboler, texter eller bilder som inte stämmer överens med en god mänsklig och demokratisk grundsyn. Diskussionen är viktig och som företag med ett stort fokus på barn vill vi ta vårt ansvar och diskutera dessa frågor löpande. Vi väljer exempelvis bort leksaker som kan associeras med moderna vapen.

Ögon och nosars konstruktion på mjukisdjur

Ellos har ett starkt säkerhetstänkande, för att se till att våra barnartiklar är så säkra som möjligt ska inga ögon eller nosar i plast eller glas förekomma på mjukisdjur.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.