Ellos djurhållning

Ellos värnar om djurens rättigheter och arbetar för en god djurhållning. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa en god djurhållning och vi har som målsättning att förbättra välmående för djuren genom hela värdekedjan från betesmark till transport och slakterier. Vår ambition är att arbeta för att uppnå en full spårbarhet från uppfödare till leverantörer. Vi anser att det är viktigt att hålla en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och att samarbeta med andra företag och organisationer för att tillsammans kunna bidra till en bättre djurhållning i vår bransch.

Sedan 2010 är Ellos medlemmar i den internationella överenskommelsen Fur Free Alliance. Vi arbetar för att djurens rättigheter tas till vara i alla delar av förädlingskedjan. Vi tillåter inte att kosmetiska och hygieniska produkter är testade på djur. Alla produkter och ingredienser måste följa Europeiska rådets direktiv, 76/768/EEG.

Skinn

Skinnet i Ellos produkter kommer endast från djur som fötts upp för livsmedelsindustrin där skinnet är en restprodukt.

Päls

Vi säljer inte produkter som innehåller äkta päls i vårt sortiment. Undantaget är fårpäls som räknas som skinn då fåren föds upp främst för köttproduktion.

Angora

Ellos accepterar inte angoraull i våra produkter.

Ull

Vi arbetar för god djurhållning och accepterar endast ull från leverantörer med god djurhållning.

Merinoull

Accepterar inte mulesing, ett ingrepp som utförs på merinofår för att förhindra flugangrepp där huden klipps bort. Vi tar avstånd från djurplågeri och accepterar inte heller inte klämmor som alternativ. Vi säljer endast certifierade produkter i merinoull där leverantörerna garanterar mulesingfri merinoull.

Hund och katt

Vi förbjuder användning av delar från hund och katt i vårt sortiment.

Dun och fjädrar

Vi använder endast dun och fjäder från fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin och där dun/fjäder är en biprodukt. Vi säljer endast dun- och fjäderprodukter med intyg och certifikat som garanterar att dun/fjäder har plockats från döda fåglar. Levandeplockning av dun och fjäder eller tvångsmatning är inte accepterat.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.