Vårt ansvar

Här finner du en del av det som vi tycker är särskilt viktigt. Miljöansvar, syn på barnarbete, ekologi, etik och mycket mera.

Miljö

Ellos har alltid varit medvetet om sitt ansvar för miljön. Vårt företag ligger mitt i den vackra naturen, en mil utanför Borås. Därför är det kanske lättare för oss som arbetar i en sådan miljö att se sambandet mellan människa och natur. Vi har gjort en lista med miljökrav för våra leverantörer och naturligtvis även för oss själva för allt det som vi sänder till våra kunder. De krav vi ställer på våra leverantörer är att de plastpåsar de använder skall vara återvinningsbara (polyeten) och kartongerna skall om möjligt vara tillverkade av returpapper. Allt onödigt fyllnadsmaterial skall undvikas och all text skall tryckas med miljövänliga färger. Kraven vi satt upp för vårt eget emballage till kunderna är att när vi använder påsar av plast så skall de vara tillverkade av återvinningsbar polyeten. Text på påsar och kartonger skall vara tryckt med vattenbaserade färger. Återvinningen vi har på företaget omfattar wellpapp, kartong, papper och plast. Vi källsorterar även på våra kontor och har ett väl fungerande system. Förutom detta har vi även ett producentansvar med olika miljöavgifter.

Leverantörer

Ellos använder idag leverantörer över hela världen för att tillverka de varor vi erbjuder våra kunder. Dessa leverantörer utvärderas ständigt för att se till att de uppfyller de krav och förväntningar vi ställer på dem. Kraven kan röra sig om allt från förbjudna kemikalier till barnarbete. Som företag känner vi ett stort ansvar att utveckla långsiktiga relationer med våra leverantörer för att på så sätt kunna ställa högre krav på kvalitet, service och pris. Kraven specifiseras i våra leverantörshandböcker och inköpsvillkor. Dessa ses över varje säsong för att se till att vi uppfyller både myndigheters och våra kunders krav och förväntningar. Kraven på sociala regler, som exempelvis förbud för barnarbete, har idag ökat och vi är hela tiden delaktiga i den processen. Detta är tidskrävande, men vi anser att den enda vägen att nå resultat är genom dialog och förståelse.

Kvalitetskontroll

För att vara säkra på att vår kvalitet håller den nivå som våra kunder och vi kräver så gör vi en mycket noggrann kvalitetskontroll. Varje leverans från våra leverantörer kontrolleras genom stickprov av våra kvalitetskontrollanter. Antingen på fabriken i det producerande landet eller på vår egen kvalitetsavdelning i Viared. För att standarden på våra produkter alltid skall ligga på en hög nivå så styr vi våra leverantörer genom att reglera alla detaljer i noggranna tekniska specifikationer. Vi ställer även krav på att godkända testrapporter från ett oberoende testinstitut skall visas innan vi godkänner en leverans.

Elretur

Sedan 1 juli 2001 gäller en ny lag. Alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter skall samlas in för miljöns och kretsloppets skull. Du kan kostnadsfritt lämna dem till din kommuns bemannade insamlingsstation. Ellos är anslutet till Elreturen AB, som återvinner och tar hand om detta på ett säkert sätt. Några exempel på elprodukter som omfattas av lagen är lampor, leksaker, handverktyg, radio, tv, hemdatorer. Är du osäker på vilka produkter som omfattas, hur lagen är skriven, var du kan lämna etc, så finns det en utmärkt sajt du kan besöka: El-retur.se

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.