Teknisk ordlista och köpråd


På Ellos är vi måna om att ge dig den bästa lösningen till bästa pris, så att du gör en investering som du kan vara nöjd med i många år. För att underlätta för dig när du köper våra teknikprodukter har vi sammanställt några köp- och konsumentråd tillsammans med en teknisk ordlista. Ordlistorna hittar du under respektive område (till exempel TV eller DVD) nedan.

TV

Köpråd TV
Ordlista TV
Övergång från analog till digital TV
Övergång till HDTV

DVD

Köpråd DVD-spelare
Ordlista DVD-spelare

Sladdar, kablar och överföringar

Ordlista signalöverföringar

Ljud

Ordlista ljudtyper
Ordlista ljud- och bildkodningar

Digitalkameror

Köpråd digitalkameror

Trådlösa telefoner

Om trådlösa telefoner

TV

Köpråd TV

Det finns flera saker som är bra att tänka på innan du bestämmer vilken typ av TV du ska köpa. Fundera gärna lite över följande frågor:

Vill du ha en vanlig TV, Plasma-TV eller LCD-TV?
Vilken TV passar just dina behov i design och kvalitet?
Hur ska du använda din TV?
Ska du bygga upp en egen hemmabio i ditt vardagsrum?
Är en TV med inbyggd digitalmottagare det bästa alternativet?
Eller är det bara en enklare köks-TV som du behöver?

Generellt kan man säga att ju större skärm desto bättre om man vill ha bilder som känns verklighetstrogna. Några tums skillnad på den diagonala skärmstorleken kan innebära en stor skillnad för den totala ytan. Men tyvärr får man räkna med att en större skärm också innebär ett högre pris om man inte vill ge avkall på kvaliteten.

Ordlista TV

CRT bildformat 4:3

CRT bildformat 4:3 är bildformatet på en traditionell TV. Det innebär att förhållandet mellan bredden och höjden är fyra till tre. Bilden är alltså 1,33 gånger bredare än vad den är hög.

CRT bildformat 16:9 Widescreen

CRT bildformat 16:9 är bildformatet på en Widescreen-TV. Det innebär att bilden är 1,78 gånger bredare än vad den är hög.

Frekvens (50Hz eller 100 Hz)

Frekvensen betecknar antalet svängningar per sekund, och mäts i Hz (Hertz). En vanlig TV uppdaterar bilden 50 gånger i sekunden (50 Hz). En TV med 100 Hz uppdaterar bilden 100 gånger per sekund vilket gör bilden mindre flimrig och mer vilsam att titta på.

LCD

LCD är en förkortning för Liquid Crystal Diode och översätts med "flytande kristallskärm". Tekniken har använts länge för platta skärmar till datorer, men börjar också bli vanlig i platta TV-apparater. En LCD-TV kan göras hur liten som helst men blir dyrare än en Plasma-TV om den är större än 42 tum.

OLED

OLED är en förkortning för Organic Light Emitting Diod. De kommer troligtvis att ersätta LCD-panelerna eftersom de både är tunnare och effektivare men alla problem är inte lösta ännu. Det kommer att dröja flera år till innan det här formatet blir aktuellt för TV-bruk. Om det blir framtidens standard vet vi inte ännu.

Plasma-TV

En Plasma-TV har en plasma-display där bilden skapas av små ädelgasfyllda bubblor som alstrar ljus i själva glaset. Eftersom pixlarna är relativt stora går det inte att göra små apparater. De blir dock mycket kostnadseffektiva när de är större än 42 tum. Ljusstyrkan är hög i början men avtar med tiden. Räkna med en något kortare livslängd än en vanlig TV.

SED

SED (Surface-conduction Electron-emitter Display) kommer troligtvis att ersätta CRT, Plasma och stora LCD eftersom de både är tunnare och effektivare. För TV-bruk kommer det att dröja flera år till innan det här formatet blir aktuellt. Om det blir framtidens standard vet vi inte ännu.

RPTV Bakprojektions-TV

RPTV Bakprojektions-TV är en TV med inbyggd projektor och speglar, som visar bilden på bildskärmen. Bildskärmen är oftast gjord av plast i stället för glas, vilket gör att den blir lättare.

MHP

MHP är en förkortning för Multimedia Home Platform, som är ett gränssnitt mellan interaktiva program för den digitala TV:n och själva digitalboxarna. Tanken med MHP är att det ska vara ett öppet system som ersätter dagens olika standarder.

Projektor

En projektor ger den absolut bästa biokänslan, men kräver mörkläggning. För närvarande sker en kontinuerlig utveckling av projektionsdukar som reflekterar ljuset så att man får en kraftfull bild i vanlig rumsbelysning. En hemmabio-projektor bör ha formatet 16:9 istället för 4:3 och vara utrustad med en fläkt som inte låter så mycket.

Pixlar och upplösning

Elektroniska bilder är uppbyggda av ett antal punkter, pixlar, där varje pixel motsvarar en färg eller gråton. Ju fler antal punkter, desto bättre upplösning och därmed bättre bildkvalitet. Ordet pixel kommer från engelska Picture element.

PAL

PAL är en förkortning för Phase Alternation Line, vilket är den bildstandard som används i Sverige och större delen av Västeuropa.

NTSC

NTSC är en förkortning för National Television System Committee, som är den amerikanska bildstandarden.

Progressive Scan

Progressive Scan är en signal där hela bildrutan visas upp på en gång. Det innebär att bildens alla linjer visas samtidigt, till skillnad mot en interlaced (sammanflätad) signal där endast varannan linje av bilden syns samtidigt. Med Progressive Scan kan man få en betydligt stabilare och lugnare bild, inte minst om man använder sig av en projektor.

Interlaced signal

Interlaced betyder sammanflätad. Att använda sammanflätade signaler är en vanlig teknik för att först hantera de udda och sedan de jämna linjerna på en bildskärm. De flätas samman och ger intrycket att bildfrekvensen är dubbelt så hög.

Kontrast

En bra kontrastnivå är att föredra då den gör bilden skarpare och klarare. Kontrasten beskriver hur stor skillnaden är i ljusstyrka mellan den ljusaste och den mörkaste delen av en bild. För en Plasma-TV bör kontrastvärdet vara 3000:1 och för en LCD-TV mer än 500:1.

Övergång från analog till digital TV

Sveriges riksdag har beslutat om att införa digitala TV-utsändningar i marknätet och att analoga utsändningar ska försvinna helt. Övergången från analogt till digitalt nät kommer att ske etappvis, med start hösten 2005. Senast februari 2008 ska hela övergången vara genomförd. För mer information, se www.digitaltvovergangen.se.

TV-tittare som idag tittar på TV med vanlig TV-antenn blir tvungna att köpa en digitalbox som kopplas till TV:n eller en TV med inbyggd digitalbox.

Digitalboxen omvandlar de digitala signalerna till analoga signaler som TV:n kan förstå. Varje TV-apparat behöver en egen digitalbox. Det beror på att digitalboxen bara kan avkoda en kanal åt gången. I princip kan man koppla in flera TV-apparater till boxen men då kan apparaterna inte visa olika kanaler samtidigt. TV-tittaren som använder kabel-TV eller parabolantenn påverkas inte av övergången till digital TV om inte den enskilda leverantören säger annat.

Sverige är långt ifrån det enda landet som går över till digitala utsändningar. Nästan hela Europa förbereder sig för en övergång.

Norge

Har ännu inte fattar några beslut kring övergången men man diskuterar att införa digital TV under 2007. I Sverige använder man MPEG 2 som standard för digital TV, medan man i Norge kommer att använda MPEG 4. Läs mer om MPEG nedan.

I Danmark

Har de flesta hushåll kabel-TV och bara en liten andel markbunden TV. Där planerar man att övergå till digital TV under 2007 med en successiv övergång till år 2009.

Finland

Släcker ned det analoga nätet i augusti 2007. Om du redan nu köper en digital TV-box eller en TV med inbyggd digitalbox via Ellos får du tillgång till tolv fria TV-kanaler.

Digital TV-box

Vilken typ av digital TV-box man använder beror på om det handlar om digital mottagning via kabel, parabol eller vanlig antenn (marksändningar).

Ljudmässigt har boxarna antingen analog ljudutgång eller utgång för Dolby Digital 5.1. Det sistnämnda innebär att boxen kan användas både till hemmabiosystem och DVD-spelare.

Vissa kanaler sänds fritt utan behov av abonnemang. Sveriges Television och Utbildningsradion, TV4 är sådana kanaler som sänds utan kostnad. Andra kanaler kräver abonnemang som kostar pengar. Ofta prenumererar man då på ett förprogrammerat programkort som placeras i digitalboxens avläsare.

Idag finns tillgång till över 30 kanaler i det digitala TV-nätet. Kontrollera att din digitalbox har plats för ett programkort så att du kan använda dig av betalkorts-mottagning.

TV med inbyggd digitalmottagare

Det finns dessutom TV-apparater som har en inbyggd digital mottagare. En inbyggd digital TV-box gör att du kan titta direkt på digital TV, utan någon box. Videosignalen konverteras inte till analoga signaler utan hanteras hela tiden digitalt, vilket ger en förbättrad bildkvalitet. Dessutom har många modeller en inbyggd CAM-mottagare som avkodar tjänster för betal-TV.

Övergång till HDTV

HDTV står för High Definition Tele Vision och brukar kallas för högupplösnings-TV eller skarp-TV på svenska. HDTV-sändningar finns i dag i bland annat Japan och USA.

Under hösten 2002 gjordes tester som visade att HDTV mycket väl kan sändas ut över det digitala marknätet. Trots det är HDTV ännu att betrakta som en framtida teknologi. Man har till exempel inte enats om någon europeisk standard ännu. Om HDTV införs i det digitala marknätet ligger det flera år framåt i tiden och kommer troligtvis att ske successivt. Vill du vara förberedd redan nu så kan du titta efter symbolen HD-READY.

HDTV

Om man jämför HDTV med digital TV kan vi med säkerhet säga att digital TV sänds i upplösningen 720x576 pixlar, medan det finns olika standarder för HDTV-sändningar.

Ofta används uttrycket 720p för HDTV (1280x720 pixlar, progressiv). Den standarden lämpar sig bäst för bilder med mycket rörelser, till exempel sportsändningar.

Standarden 1080i som står för 1920x1080 pixlar, interlaced (sammanflätade) ger en otroligt detaljrik upplösning och skapar bättre och lugnare bilder.

Standarden 1080p med 1920x1080 pixlar och progressive scan är det format som man kallar för riktig HD eller full HDTV. Den kräver mycket större bandbredd än de PAL-utsändningar som vi har idag.

HD-Ready

Märkningen HD-Ready garanterar att din investering kommer att fungera i framtiden. Branschorganisationen European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA) har fastlagt de officiella kraven för att en TV ska få bära symbolen.

DVD

Köpråd DVD-spelare

En DVD-spelare fyller samma funktion som en video för att visa film i hemmet. En DVD-spelare är även en CD-spelare. Den kan både spela vanliga CD-skivor och återge bild. DVD-skivornas ljud och bild har mycket god kvalitet.

Ordlista DVD-spelare

DVD

DVD är en förkortning av Digital Versatile Disc och är en optisk skiva med hög kapacitet. Versatile betyder mångsidig och det finns också flera olika DVD-format på marknaden. DVD-skivor som man bara kan spela in på en gång kallas DVD-R och DVD+R (till exempel färdiginspelade köpfilmer). De man kan spela in på flera gånger kallas DVD-RW och DVD+RW.

Region-DVD

För att filmbolagen ska kunna kontrollera sin filmdistribution är världen indelad i olika regioner. Europa tillhör Region 2, medan USA tillhör Region 1 och Asien Region 3. En DVD-spelare från en region accepterar bara filmer från den regionen. Om DVD-spelaren är regionfri så kan man använda filmer från alla regioner.

Sladdar kablar och överföringar

Ordlista signalöverföringar

För att få bästa signalöverföringar för bild, ljud och data så rekommenderar vi att du använder bästa möjliga överföringskontakter. Signalöverföringarna kan ske med hjälp av sladdar och kablar eller trådlöst.

Kompositvideo, FBAS eller CVBS

Kompositvideo, FBAS eller CVBS används för överföring av analog bild mellan till exempel en TV och en antenn eller mellan en TV och en video. Den är det enklaste överföringssystemet för analog bild. Det innebär att all bildinformation, både färg och svartvit, överförs tillsammans i en koppartrådskabel. Denna koppling kallas även CVBS (Composite Video Blanking Sync) eller FBAS. Det här överföringssystemet ger sämst bild och klarar inte HD-upplösning (High Definition, högupplöst bild).

S-video

S-video är ett bättre system för överföring av analog bild mellan till exempel en TV och en video eller en video och en projektor. Färginformationen (krominansen) överförs separerad från ljusstyrka (luminans) och synkroniseringssignal i en koppartrådskabel. En S-video kallas även för Y/C eller S-VHS. Den klarar inte HD-upplösning.

RGB

RGB är en mycket bra standard för överföring av analog bild mellan till exempel en TV och en video. Överföringen kan göras i till exempel en S-videokabel. Bildinformationen är uppdelad i tre koppartrådspar och överförs som tre skilda signaler i rött, grönt och blått. Systemet kan i princip hantera HD-upplösning men gör det inte så ofta. Man ska inte förväxla RGB med komponentvideo även om de liknar varandra.

Scartkontakt

Scartkabeln är den kabel som man kopplar mellan till exempel en TV och en DVD, en TV och en hemmabio eller en video och en DVD. En scartkontakt är en multianslutning för ljud och bild som kan överföra flera olika signaler, till exempel RGB, kompositvideo, S-video och ljud. Den klarar inte HD-upplösning.

VGA eller DSub

VGA eller DSub är en kabel som till exempel kan användas för överföring av bild mellan en dator och en bildskärm eller mellan en dator och en datorprojektor. Den kan också användas som förlängningssladd. Vid överföring till en projektor är den ett bättre alternativ än en S-video. VGA eller DSub överför en variant av RGB-signaler (benämning RGBHV). Den klarar även HD-upplösning.

Komponentvideo

Komponentvideon är en digitalkabel som skickar digitala signaler med ljus, både i färg och i svartvitt. Komponentvideon är ännu bättre än RGB och kallas också för Y-Pb-Pr, Y-Cb-Cr. YB-Y R-Y eller YUV. Den klarar normalt även HD-upplösning.

HDMI-anslutning

En HDMI-anslutning sköter överföringen mellan en HDTV-box och en TV eller mellan en DVD och en TV. HDMI-anslutningen (High Definition Media Interface) är en ny sorts anslutningskontakt. Bland förespråkarna för HDMI och HDCP finns filmbolagen eftersom kablarna krypterar signalerna som går genom sladden. Det gör att de inte kan innehålla något som är piratkopierat. Eftersom den kan överföra både ljud och bild digitalt är det möjligt att den kommer att ersätta scartkontakten.

DVI-anslutning

DVI-anslutningen (Digital Visual Interface), är en kabel för överföring mellan en PC och en bildskärm eller en DVD och en bildskärm. DVI-anslutningen är ett digitalt sätt att föra över bildsignaler. DVI-D skickar endast digitala signaler, medan DVI-I kan skicka såväl analoga som digitala signaler.

Ljud

Med ljud avses mekaniska svängningar av frekvenser som ligger inom gränsen för vad människan kan höra. Ett barn kan uppfatta mellan 20-20.000 Hz, men spännvidden för vad man kan höra krymper med åldern.

Ordlista ljudtyper

Mono

Mono kommer från grekiskan och betyder ensam eller enkel. Monoljud innebär att det bara finns en ljudkanal. Ljudet kan vara i mono även om det finns två högtalare.

Stereo

Den vanligaste ljudtypen är stereo eller Nicam stereo. En stereo-TV har både två högtalare och två separata ljudkanaler. På så vis får man ett mycket mer realistiskt och naturtroget ljud.

Nicam Stereo

Nicam Stereo är ett digitalt överföringssystem för stereoljud till de TV-system som vi använder i bland annat Sverige och Norge för ljud i maximalt två kanaler. Det ger en ljudkvalitet i nivå med ljudet från en CD-skiva.

Hi-fi

Hi-fi är en förkortning för High Fidelity och står för hög pålitlighet i ljudinspelningar och ljudåtergivningar. Hi-fi garanterar god ljudkvalitet.

Balans

Balansen beskriver den relativa ljudstyrkan mellan olika kanaler i ett stereo- eller flerkanalssystem, det vill säga hur högt du spelar i de olika kanalerna eller högtalarna i förhållande till övriga kanaler eller högtalare.

Surroundljud

Surroundsystem är ett samlingsnamn för ljudsystem för hemmabioanläggningar med ljud från fler än två kanaler. Det innebär att du får känslan av att vara omgiven av ljud. Du får en rymdkänsla i ljudet och kan höra varifrån det kommer.

Surroundhögtalare

Surroundhögtalare är en beteckning på alla högtalare i ett hemmabiosystem förutom subwoofern. Ett vanligt hemmabiosystem består av fem (eller fler) små högtalare plus en subwoofer. Surroundhögtalarna kallas ibland för satellithögtalare.

Diskant

Diskanten är det allra högsta tonomfånget inom det område som vi kan höra. Vanligen benämns frekvensomfånget 3000-20000 Hz som diskant.

Mellanregister

Mellanregistret har frekvenser som ligger mellan de låga och höga frekvenserna. Vanligen benämns frekvensomfånget 300-3000 Hz som mellanregister. Det mänskliga röstläget ligger inom det här frekvensomfånget.

Bas

Basen är det allra lägsta tonomfånget inom det område vi kan höra. Vanligen benämns frekvensomfånget 20-300 Hz som bas. (Se också subwoofer).

Subwoofer

En subwoofer är en högtalarenhet för återgivning av den allra lägsta basen, ungefär 20-100 Hz. En aktiv subwoofer, som är vanligast, är en bashögtalare med inbyggd förstärkare. Ju lägre frekvens ljudet har, desto besvärligare är det att höra vilket håll ljudet kommer ifrån. Därför är det inte lika viktigt var i rummet som man placerar subwoofer-högtalaren. Däremot bör man ta hänsyn till att subwooferns frekvenser (toner) kommer att reflekteras och förstärkas om den står nära en vägg. Ställer man den i ett hörn så förstärks ljudet ytterligare.

Centerhögtalare

En centerhögtalare ska återge ljudet som befinner sig mitt i bilden, till exempel en dialog. Centerhögtalaren bör placeras ovanför eller under TV:n för att få bästa ljud.

Ordlista ljud- och bildkodningar

Det här är egentligen lite överkurs, men det kan ändå vara bra att känna till något om skillnaderna mellan de olika ljudkodningssystem som idag brukar finnas i nya ljudanläggningar.

Dolby Laboratories grundades år 1965 och är en amerikansk firma som tillverkar och säljer ljudförbättringssystem. Företaget började med att framgångsrikt tillverka ett brusreduceringssystem för rullbandspelare. Dolby började senare sälja ljudförbättringsstandarder på licens till andra tillverkare som idag använder dem i sina stereoanläggningar.

Dolby Surround

Dolby Surround omvandlar tvåkanalsljud (stereo) till fyra kanaler. Dessa fyra kanaler är vänster fram och höger fram, vänster bak och höger bak. Det innebär alltså att den inte avkodar någon centerkanal.

Dolby ProLogic

Dolby ProLogic (DLP ) omvandlar tvåkanalsljud till fyra kanaler. DLP är i grund och botten ett analogt ljudformat. Kanalerna är höger, vänster, center och surround.

De tre främre kanalerna är i fullbandsstereo medan den bakre kanalen är i mono. Allt tal styrs till centerhögtalarna. Andra ljud och effekter rör sig från vänster till höger, framåt och bakåt efter händelserna på skärmen.

Om du vill kan du koppla in en subwoofer till en anläggning med Dolby ProLogic. Du får i så fall inte någon speciell lågbassignal, utan använder samma bassignal som går till fronthögtalarna. Ett delningsfilter gör i detta fall att de låga tonerna bara hörs i subwoofern.

Dolby ProLogic II

Dolby ProLogic II är en vidareutveckling av Dolby ProLogic. Ljudet avkodas här från två till fem kanaler. Det gör att man får två separata bakkanaler. Ljudet är nu också i princip i fullregister i alla fem kanalerna. Man kan även koppla in en subwoofer för att få 5.1-ljud.

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1 är ett digitalt ljudformat där ljudet överförs och spelas upp i maximalt sex kanaler. Sifferbeteckningen 5:1 står för att det är fem högtalare och en bas. Det vanligaste är fem kanaler plus en subwoofer-kanal. De högtalare man använder är höger och vänster fronthögtalare, centerhögtalare, höger och vänster bakhögtalare samt en kanal enbart för det lägsta basljudet (subwoofer-kanal). Dolby Digital kan använda max 0,45 Mbit/s för ljudöverföringen.

Dolby EX

Dolby EX är identiskt med 5.1-ljudet i sin utformning, med tillägg av en bakre centerkanal. Dolby EX kallas också för Dolby Digital 6.1.

DTS

Digital Theater Systems Inc heter företaget som bland annat skapat ljudformatet DTS. DTS fungerar precis som det betydligt vanligare Dolby Digital, men kan låta något bättre på grund av att ljudet har högre upplösning och mindre komprimering. Många anser att ljudet är överlägset jämfört med Dolby Digital.

Mängden data som DTS använder för ljudinformation är max 1,5 Mbit/s. Det betyder att DTS tar upp större plats på en DVD-skiva än Dolby. Därför brukar inte ljudspår kodade med DTS få plats på europeiska filmer, (region 2). Det beror på att mer information ska få plats på de europeiska skivorna, bland annat dubbning till de stora europeiska språken.

DTS ES

DTS ES är identiskt med DTS 5.1-ljudet i sin utformning med tillägg av en bakre centerkanal. Formatet konkurrerar med Dolby EX. Liksom Dolby EX har DTS ES två högtalare bak, men de är i mono. DTS ES kallas också för DTS 6.1.

THX

THX är ett kvalitetscertifierat ljudformat för biografer som nu även finns för hemmabio-anläggningar. Certifieringen omfattar hela produktionskedjan, från inspelning till visning. THX uppfanns av George Lucas, skaparen av Stjärnornas Krig och är möjligen en förkortning för Thomlinson Holman Experiment. En annan teori är att det kommer från huvudpersonen THX1138 i Lucas första film.

THX EX

THX EX är ett ljudformat och en certifiering. Den motsvarar Dolby EX och DTS ES och kallas även för THX 6.1.

MPEG

MPEG är en förkortning för Moving Pictures Experts Group. Det är en internationell standardiseringsgrupp inom ISO/IEC för standardisering av filformat för rörliga bilder och ljud. Gruppen grundades år 1988 och har åstadkommit följande:

  • MPEG 1: En standard för audio- och videokodning, där MP3 ingår.
  • MPEG 2: En standard för DVD och Digital TV.
  • MPEG 3: En standard för HDTV som inte används längre.
  • MPEG 4: En standard för multimedia på Internet och i mobil form. Grunden för bildformatet är DivX, som är det vanligaste formatet.
  • MPEG 7: En kommande standard för beskrivning av multimedia.
  • MPEG 21: En kommande ramverksstandard för multimedia.

Bra att veta: I Sverige använder man MPEG 2 som standard för digital TV, medan man i Norge kommer att använda MPEG 4.

JPEG

JPEG står för Joint Photography Experts Group och är ett organ som utarbetat flera bildfilformat för färgbilder. Det mest kända heter JPEG. JPEG använder negativ komprimering som gör att man förlorar en del information från originalbilden. Det gör att filen blir väsentligt mindre än tidigare.

DivX

DivX (Digital Video Express) är en så kallad codec (encoder-decoder) som kan koda och spela upp filmer. En codec, eller omkodare, kan behandla och tolka data på olika sätt. Den kan till exempel kraftigt komprimera datamängden i en film och ändå få relativt väl bibehållen bildkvalitet. En DivX består av rörliga bilder komprimerade enligt MPEG 4-standarden. I jämförelse med en DVD som använder MPEG 2-teknik så kan en DivX göra filmens storlek (datamängd) mycket mindre.

HDMI

HDMI är en förkortning för High Definition Multimedia Interface. Det är ett sätt att skicka både bild och ljud digitalt. När man skickar bilder används DVI-standarden. Allt som skickas är HDCP-krypterat.

Digitalkameror

Köpråd digitalkameror

När du ska köpa en ny digitalkamera finns flera saker att ta hänsyn till. Bland annat kan det vara bra att fundera på hur många pixlar du vill ha, hur kraftfull processor du behöver och vilken lins du vill ha.

Den största fördelen med digitalkameror är att digitala bilder kan redigeras, sparas på datorn, skickas vidare med e-post eller läggas på Internet. Du använder ingen vanlig film utan sparar dina bilder på ett digitalt minneskort.

Av bilderna du tar med din nya digitalkamera, kan du kan göra egna papperskopior genom att använda en egen printer.

Upplösning/megapixel

Kvaliteten på bilderna varierar beroende på kamerans upplösning. Upplösningen mäts i "pixlar" och "megapixlar". En pixel är en punkt. Digitalkamerans bild är alltså uppbyggd av punkter. En miljon pixlar är lika med en megapixel. Billigare kameror kan ha en hög pixelstyrka med dålig kvalitet i helheten.

Digitalkamera från 3-4 megapixlar

En digitalkamera med 3-4 megapixlar är ett bra val för amatörer, entusiaster och vana fotografer. De flesta kameror är helt automatiska, små smidiga och enkla att använda trots att de har många funktioner. Vissa kameror har också manuella inställningar. Kvaliteten är bra nog för publicering på webb och för pappersbilder i normal storlek eller med viss förstoring.

Digitalkameror från 5 megapixlar

När det gäller kameror med 5 megapixlar och uppåt finns både kameror i proffsklassen och för dig som är verkligt intresserad av fotografering och mindre kompaktkameror. Kvaliteten är så bra att du kan göra stora förstoringar. Idag finns ofta både manuella och automatiska inställningar som gör att du kan ta fantastiska bilder.

Minneskort/lagringsmedia

Det finns flera olika minneskort på marknaden. Minneskortet sitter i kameran. Där lagrar du dina kort, precis som med en vanlig film. När du köper en ny kamera brukar du få ett 16MB minneskort som startpaket. På det ryms bara ett fåtal bilder, så det kan vara bra att komplettera med ett större minneskort direkt.

Trådlösa telefoner

Då telefonsladden inte räcker till är det bra med en trådlös telefon. De flesta telefoner på marknaden idag är digitala telefoner som ger mindre störningar och klarare ljud. De kallas även för DECT, som står för Digital Enhanced Cordless Phones.

Räckvidd

Räckvidden avgör hur långt man kan nå med telefonen utan att tappa kontakten. Normalt är det idag 300 meter. Detta avstånd gäller inte inomhus då väggar och golv gör att räckvidden blir mycket kortare.

Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.